Tuesday, December 1, 2015

Hurdal økolandsby er ikke en lommelandsby

Så var TV-serien om økolandsbyen i Hurdal ferdig. Den ble avsluttet med muligheten for at denne kunne utvikle seg til et standard byggefelt med redde mennesker som murer seg inne bak høye tujahekker, det hele riktignok sagt med glimt i øyet. Dette ville vært en umulig tanke hvis de hadde fulgt Ross Chapins designnøkler for lommenabolaget. Hurdal økolandsby har ikke bevisst designet inn inngruppa, og tunene er trolig for svakt definerte til å danne konkrete inngrupper, med 8-12 husholdninger rundt beskyttede tun.

Skal forsøke å få oversatt designnøklene for de viktige verandarommene i løpet av neste år. Hurdal økolandsby mangler både lommetunene og de chapinske verandarommene. Gode lommetun og velfungerende verandarom, som fungerer som hovedmembranen mellom det offentlige og private, er avgjørende for å lykkes.

De som drømmer om noe lignende, les Terje Bongard og Ross Chapin!

Alt håp er allikevel ikke ute for Hurdals økolandsby. De små Shelter-husa er veldig hyggelige innvendig, dessuten har de en rektangulær form, slik at de er velegnet til å bygge opp "Positive Space" rundt seg!

Building Shape

Jeg skrev et lite innlegg om økolandsbyen fra mitt besøk der under bærekraftsfestivalen:


Merk at dette ble skrevet før jeg studerte boka til Ross Chapin inngående i løpet av sommerferien.

Selv tror jeg at hans bok om "Pocket Neighborhoods" kan være den viktigste som er skrevet om arkitektur siden Christopher Alexanders "A Pattern Language". Nettopp fordi den så konkret bygger inngruppa inn i designet. Som jeg har vist i min artikkel om lommedemokratiet, er inngruppa eneste mulighet til "frelse" for menneskeheten!

At Nils Faarlund takket for denne artikkelen er bevis godt nok for at jeg (egentlig Terje Bongard, da jeg er hans disippel) har rett.

Så nå gjelder det å brette opp ermene. Simen Torp drømmer om 10 økolandsbyer i løpet av 10 år. La oss bli mer konkrete, og definere dette som 10 lommelandsbyer.

Vil til slutt innstendig oppfordre Hurdal økolandsby om å utforme tredje og siste byggetrinn som en lommelandsby!

Hvor er inngruppa?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...