Skip to main content

Norway Must Cut Export Grids for Electricity!

We cannot expect the cost of electricity production to be more than the current wholesale selling price of electricity. Thus, it needs to be four cents per kWh or less. Ideally, the price of electricity should be falling, as in Slide 6.

Another consideration is that we need to be able to operate our current vehicles using a liquid fuel, made with electricity, because of the time and materials involved in switching over to electric vehicles. This requirement likely reduces the maximum cost of electricity even below four cents per kWh. - Gail Tverberg
Oil price is currently $36.10. This mean Norway earns NOTHING on its oil production. The only hope we have left to keep our famous welfare state is to protect our low electricity prices from renewables, of which 97% is from hydro. For the moment the price for industry is about two cents per KWh, or about the half of what Tverberg recommends.

The combination of low renewable electricity prices, a weakening N.Kr. + a lot of engineers losing their jobs in oil- and oil related industries, makes Norway very attractive for international industry. Recently a factory making parts for Volvo moved its production from China to Norway.

In this situation Norway is about to construct several power transmission lines for electricity to England and the European continent. This is absurd, like suicide. This will raise electricity prices in Norway to continental levels, and we'll lose our last advantage. This means the end of the Norwegian welfare state!

This destruction of our welfare state, our children's schools and their future, cannot be tolerated. All construction of power transmission grids for abroad must be stopped, and all existing export grids must be cut off!

I highly recommend to read the whole post of Gail Tverberg, a Norwegian-American from Voss, to get the whole picture!

We are at Peak Oil now; we need very low-cost energy to fix it
A response from Gail Tverberg

Industry goes where industrial energy prices are cheapest. I know that Norway has been charging residential users high prices–perhaps because people have such high salaries in Norway. But if they can charge industrial users less than two cents per kWh, then that becomes the “price to beat.” No industry is going to move to a country with 20 cent per hour electricity, if electricity is available for less than 2 cents an hour elsewhere. - Gail Tverberg

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166