Saturday, December 26, 2015

Kaving i kvikksand

Kommentar her.
Teknologi betyr kunnskapen om å gjøre. Vi tror i alt for stor grad på fremskrittet. Men det nytter ikke å flikke på det bestående. For å hente fram det beste i mennesket må vi organisere oss på en helt ny måte.

- Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://www.levevei.no/2013/02/...

Det snakkes og snakkes, men dette er som å kave i kvikksand. Skal vi få fast grunn under føttene må vi gi Bongard de 42 millionene han trenger, og få på plass hans demokratimodell.
Dypøkologien skiller seg fra «den grunne økologien» – representert av eksempelvis Frederic Hauge i Bellona – ved å sette spørsmålstegn ved det økonomiske vekstparadigmet og moderniteten som sådan. De grunne økologene har gjerne tro på teknologisk problemløsning: CO2-lagring, handel med klimakvoter, opprettelse av vindmøllefarmer og så videre. De sosiale og ideologiske årsakene til miljøkrisen, derimot, problematiseres sjelden eller aldri. Naturvern på den grunne økologiens premisser handler ikke om naturens egenverdi, men om å sikre «bærekraftig utvikling»; altså forsøker man å harmonisere motsetningene mellom fremtidig økonomisk vekst (forevigelsen av forbrukersamfunnet) og begrensningene i verdens ressursgrunnlag. - Magne Stolpnessæter

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...