Skip to main content

Hjørnesteinsbutikken (Corner Grocery)

Et bymiljø uten butikken på hjørnet er dødsdømt og kan aldri utvikles til et fullforløst nabolag. Dette fordi hjørnebutikken er hjørnesteinen i et nabolag!

Christopher Alexander skriver i mønster "89 Corner Grocery":

"It has lately been assumed that people no longer want to walk to local stores. This assumption is mistaken.

Indeed, we believe that people are not only willingto walk to their local corner groceries, but that the corner grocery plays an essential role in any healthy neighborhood: partly because it is just more convenient for individuals; partly because it helps to integrate the neighborhood as a whole.

Strong support for this notion comes from a study by Arthur D. Little, Inc., which found that neighborhood stores are one of the two most important elements in people's perception of an area as a neighborhood(Community Renewal Program,New York: Praeger Press, 1966). Apparently this is because local stores are an important destination for neighborhood walks. People go to them when they feel like a walk as well as when they need a carton of milk. In this way, as a generator of walks, they draw a residential area together and help to give it the quality of a neighborhood. Similar evidence comes from a report by the management of one of San Francisco's housing projects for the elderly. One of the main reasons why people resisted moving into some of the city's new housing projects, according to the rental manager, was that the projects were not located in "downtown locations, where . . . there is a store on every street corner." (San Francisco Chronicle,August 1971.)"

Avbildet hjørnebutikk er fra Köpmantorget i Gamla stan.

The depicted corner grocery is from Köpmantorget in Gamla stan, Stockholm.

Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166