Saturday, December 5, 2015

Vi har utviklet en neandertaler-økonomi som trenger altfor mye energi til å overleve i en endelig verden

Original kommentar her.
Pål Steigan skriver:
Det begynner å demre? Prosentvis vekst er helt greit å takle over noen få tiår, men over noen generasjoner blir den en umulighet. Astrofysikeren og matematikeren Tom Murphy har regnet ut at dersom vi på jorda skulle ha en vekst i energiforbruket på 2,3% i året i fjorten hundre år, ville vi måtte produsere mer energi enn sola, og jordoverflaten måtte ha en overflatetemperatur som er høyere enn overflatetemperaturen på sola. 
Einstein skal ha sagt at eksponentiell vekst er en av de største kreftene i universet. Han skulle være rett mann til å uttale seg om kreftene i universet. Eksponentiell vekst betyr nettopp at du ha en prosentvis vekst på toppen av den prosentvise veksten du alt har hatt. Da får du til slutt en kurve som går loddrett til værs. 
Altså må den eksponentielle veksten ta slutt. Dette er ikke et politisk spørsmål. Det er rein fysikk og matematikk. Jorda er et endelig system som har sine helt klare grenser. Eksponentiell vekst kan ikke pågå lenge før de fysiske grensene setter en stopp for all videre vekst. På et eller annet tidspunkt må det altså flate ut.
http://steigan.no/2012/04/12/om-dommedagsprofeter-og-den-lille-gangetabellen/

Leste også en interessant artikkel i dag om hvorfor neandertalerne døde ut, og en hypotese er at de ble for store og trengte for mye energi ifht. den nye byttedyrsituasjonen som oppsto med klimaendringene:

http://forskning.no/meninger/kommentar/2015/11/vi-lekte-oss-til-suksess

Vi pinglete homo sapiens kunne derimot klare oss med små byttedyr, fordi vi trenger mindre energi.
Slik kan man si at vi har utviklet en neandertaler-økonomi som trenger altfor mye energi til å overleve i en endelig verden.

Hva vi trenger er nye "pingle"-økonomier som kan overleve med et minimum av energi- og ressursbruk.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...