Wednesday, April 13, 2016

En kaldkveling av vår stolte vikingearv!

Uendelig trist konstrasterende arkitektur til det nye vikingeskipsmuseet!

Hva skal vikingskipsmuseet hete?

Forslagene kveiler seg rund det vakre vikingeskipsmuseet som en diger kvelerslange. Dessverre er dagens nordmenn noen blautfisker, og det finnes neppe nok vikingeblod tilbake til at noen tar til motmæle mot denne åpenlyse forakten til vår felles historie fra modernismen og den liberale eliten. Budskapet er at alt som ikke springer ut av moderniteten er mindreverdig.

Modernistisk arkiektur ligger rundt vikingeskipsmuseet som en kvelerslange.

En kaldkveling av vår stolte vikingearv!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...