Tuesday, April 5, 2016

Lytt til arkitekt Jan Gehl hos P2s Kulturhuset

Hvorfor må arkitekter ta innover seg hvor høyt er et menneske er og hvor fort det kan gå? Den danske arkitekten Jan Gehl har klare tanker om hvordan byer må bygges – først og fremst for mennesker.

Lytt til det flotte intervjuet her.

See an English lecture with Danish biourbanist Jan Gehl at "Kunnskap for framtidens byer" in Oslo here.

I Gamla stan finnes mye kunnskap for framtidas byer!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...