Sunday, April 3, 2016

Tidlig april på Eiktunet (søndag 3/4-16)

Fint å trene balansekunsten til akkompagnement av de første bokfinkene. For øvrig ganske vinterlig til å være april.

Godt underlag for små barneføtter

Eiktunet er det eneste som er verdt å savne ved Gjøvik

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...