Thursday, April 28, 2016

Nate Hagens om energi og atferdsøkologi

Bra presentasjon av Nate Hagens! Fra 37 minutter begynner en interessant del om atferdsøkologi, hopp gjerne direkte hit hvis du ikke orker det litt tørre energistoffet:Terje Bongard anbefaler denne forelesningen på det varmeste!
Terje Bongard: Veldig bra. Jeg forsøker jo å holde slike foredrag, men det er svært krevende å holde hodet kaldt hele tiden. Se særlig 40.20 og 45.50. Det eneste han mangler er en politisk løsning ala RID-modellen. Vi har nå startet oversettelsen av boka vår, og håper å få den ferdig i år. Vi må ha noe mer å gå for, noe som kan erstatte vekstøkonomien.

Terje Bongard: ...og energistoffet er aldeles ikke tørt...!

https://www.facebook.com/groups/111326778900813/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...