Skip to main content

Dark Age Norway: Climate Change, Cultural Collapse, and the Hard Future Ahead


As the 51st state of USA Norway is a victim of the same mistakes as the US. Our rural and urban cultures are gone, leaving us with a suburban wasteland, making our king confused as a monarch of WHAT???? Climate change will make it difficult to get a stabile crop out of our little fertile soil left, what we have still not covered with asphalt, shopping malls (on top of Europe) or McMansions. The rejection of MEDOSS by The Research Council of Norway has left us in an utterly hopeless situation. 


Preparing for Dark Age Norway?

The image is from Viggadalen Valley, Hadeland.

Wikimedia.

Dark Age America: Climate Change, Cultural Collapse, and the Hard Future Ahead

After decades of missed opportunities, the door to a sustainable future has closed, and the future
we face now is one in which today's industrial civilization unravels in the face of uncontrolled climate change and resource depletion.

Created by

What is the world going to look like when all these changes have run their course? Author John Michael Greer seeks to answer this question, and with some degree of accuracy, since civilizations tend to collapse in remarkably similar ways.

Dark Age America, then, seeks to map out in advance the history of collapse, giving us an idea of what the next 500 years or so might look like as globalization ends and North American civilization reaches the end of its lifecycle and enters the stages of decline and fall.

In many ways, this is John Michael Greer's most uncompromising work, though by no means without hope to offer. Knowing where we're headed collectively is a crucial step in responding constructively to the challenges of the future and doing what we can now to help our descendants make the most of the world we're leaving them.

Published September 2016.

Dark Age America: Review

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.