Skip to main content

Adjø, slektsgård

Småbruket Gryteengen

Tekniske inngrep i natur og lokalsamfunn har også en bakside, og mon tro om det virkelig er all denne teknologien som påtvinges oss, som gjør våre liv verdt å leve? Ikke minst gjelder dette i forhold til det gode liv på landet. For ikke lenge siden ble alle tekniske inngrep hyllet som framskritt, i tida før biofilien (naturtilknytning) ble etablert som begrep av Edvard O. Wilson. I dag vet vi at tekniske inngrep som bryter med våre nedarvede biofiliske instinkter senker livskvaliteten.

Personlig har jeg måtte fly landsbygda som følge av storsamfunnets prioriteringer. For meg gjaldt det en høyspentledning utenfor småbruket Gryteengen på Toten. I forbindelse med oppgraderingen av denne traseen har jeg forsøkt å få denne fjernet fra de mest intensive designsonene rundt tunet, slik disse er definert av permakulturen, ved Bill Mollison (permaculture.org.au). Dessverre strandet disse forsøkene.

Min bønn for framtida må være at man unngår forstyrrende tekniske inngrep i de mest intensive designsonene, hvor man legger ned sin sjel og sitt livsverk. Personlig er jeg ikke i stand til å nedlegge all den lidenskapen som skal til for å skape en sprudlende permakulturell design, når denne konstant overskygges av storsamfunnets uønskede inngripen.

Jeg vil oppfordre storsamfunnet til å vise større hensyn i forhold til tekniske inngrep i menneskers liv og omgivelser. Mine røtter til slektsgården og historien er revet av, er dette virkelig i samfunnets interesse? Det var ingen ting jeg heller ønsket enn å videreføre disse historiske trådene.

Publisert i Oppland Arbeiderblad 4. januar 2012.

Bilde Facebook her og Wikimedia her.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?