Skip to main content

Adjø, slektsgård

Småbruket Gryteengen

Tekniske inngrep i natur og lokalsamfunn har også en bakside, og mon tro om det virkelig er all denne teknologien som påtvinges oss, som gjør våre liv verdt å leve? Ikke minst gjelder dette i forhold til det gode liv på landet. For ikke lenge siden ble alle tekniske inngrep hyllet som framskritt, i tida før biofilien (naturtilknytning) ble etablert som begrep av Edvard O. Wilson. I dag vet vi at tekniske inngrep som bryter med våre nedarvede biofiliske instinkter senker livskvaliteten.

Personlig har jeg måtte fly landsbygda som følge av storsamfunnets prioriteringer. For meg gjaldt det en høyspentledning utenfor småbruket Gryteengen på Toten. I forbindelse med oppgraderingen av denne traseen har jeg forsøkt å få denne fjernet fra de mest intensive designsonene rundt tunet, slik disse er definert av permakulturen, ved Bill Mollison (permaculture.org.au). Dessverre strandet disse forsøkene.

Min bønn for framtida må være at man unngår forstyrrende tekniske inngrep i de mest intensive designsonene, hvor man legger ned sin sjel og sitt livsverk. Personlig er jeg ikke i stand til å nedlegge all den lidenskapen som skal til for å skape en sprudlende permakulturell design, når denne konstant overskygges av storsamfunnets uønskede inngripen.

Jeg vil oppfordre storsamfunnet til å vise større hensyn i forhold til tekniske inngrep i menneskers liv og omgivelser. Mine røtter til slektsgården og historien er revet av, er dette virkelig i samfunnets interesse? Det var ingen ting jeg heller ønsket enn å videreføre disse historiske trådene.

Publisert i Oppland Arbeiderblad 4. januar 2012.

Bilde Facebook her og Wikimedia her.

Comments

Popular posts from this blog

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

En slags trist global ideologi

Jens Erneholt er trött på den totala dominansen av modernismen. Den raka, avskalade och sterila designen gör honom både trött och irriterad. Han menar att den design, som förfinats fram till 1920-talet, försvunnit helt till förmån för ”arkitektur som prioriterar funktion före estetik”.

- Han har tröttnat på den "trista" modernismen

– Folk börjar tröttna på det, säger Jens Erneholt och fortsätter:
– Det finns undersökningar som pekar på att 80 procent av befolkningen föredrar annan design än modernism. Det finns även forskning som pekar på att den lådformade design vi ser idag triggar samma del av hjärnan som triggar rädsla. Det som byggs idag är så homogent och väldigt odemokratiskt.

Han berättar att tendenserna sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Numera ska allt vara rakt, fyrkantigt och avskalat. Borta är de vackra fasaderna som lockar in människor i byggnader och istället ersatta av vad som kan liknas vid ”Excel-design”. Det finns dock undantag – vissa har gjort f…

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.