Skip to main content

Unprecedented, Human-Made Trends in Ocean's Acidity

Peach colored soft coral (Dendronephthya sp.) in Komodo National Park. Photo: Nhobgood Nick Hobgood
"In some regions, the man-made rate of change in ocean acidity since the Industrial Revolution is hundred times greater than the natural rate of change between the Last Glacial Maximum and pre-industrial times," emphasizes Friedrich. "When Earth started to warm 17,000 years ago, terminating the last glacial period, atmospheric CO2 levels rose from 190 parts per million (ppm) to 280 ppm over 6,000 years. Marine ecosystems had ample time to adjust. Now, for a similar rise in CO2 concentration to the present level of 392 ppm, the adjustment time is reduced to only 100 -- 200 years." 
On a global scale, coral reefs are currently found in places where open-ocean aragonite saturation reaches levels of 3.5 or higher. Such conditions exist today in about 50% of the ocean -- mostly in the tropics. By end of the 21st century this fraction is projected to be less than 5%. The Hawaiian Islands, which sit just on the northern edge of the tropics, will be one of the first to feel the impact. 
The study suggests that some regions, such as the eastern tropical Pacific, will be less stressed than others because greater underlying natural variability of seawater acidity helps to buffer anthropogenic changes. The aragonite saturation in the Caribbean and the western Equatorial Pacific, both biodiversity hotspots, shows very little natural variability, making these regions particularly vulnerable to human-induced ocean acidification. - Sciense Daily
Read the whole article: Unprecedented, Human-Made Trends in Ocean's Acidity

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.