Monday, January 23, 2012

Moderne byutvikling?

Leser i OA (23. jan.) at Gjøvik skal få en "moderne" byutvikling langsetter Hunnselva og i Farverikvartalet. Jeg grøsser ved tanken. Dessverre er modernistisk arkitektur anti-biofilisk og kultbasert, og har ingenting å gjøre med naturvitenskap, fysikkens lover og våre nedarvede biofiliske instinkter.

Nikos A. Salingaros siste bok, Twelve Lectures on Architecture; Algorithmic Sustainable Design, ble valgt som en av de ti viktigste bøkene for 2011 hos P2P-Foundation. Min anmeldelse av boka kan søkes opp ved å skrive inn ordet permatecture hos Google.

Jeg arbeider også for å få publisert essay av Nikos Salingaros og andre forfattere i kretsen rundt Christopher Alexander, hos bloggen til The Permaculture Research Institute of Australia, på permaculture.org.au. Vil særlig anbefale: Why Monotonous Repetition is Unsatisfying.

Michael Mehaffy og Nikos Salingaros har nylig skrevet en innsiktsfull serie om biofilisk design hos det New York-baserte arkitekturmagasinet Metropolis Magazine, som er fritt tilgjengelig hos metropolismag.com. Denne serien har jeg omtalt hos kulturverk.com, under tittelen Livets teknologi – ei innleiing.

La oss forlate en utdatert modernisme, samme hva de kaller denne, og finne igjen Gjøviks opprinnelige formspråk, hvor tårnarkitekturen stod i en særstilling. Vi må si nei til dagens ideologiske og inhumane maskin- og kulhetsarkitektur, og vende tilbake til en arkitektur for framtida, naturens eget uttrykk.

Innlegget stod som leserbrev i OA lørdag 28. januar 2011.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...