Thursday, January 5, 2012

Kooperativ fornybar energi

When the needs of a system cannot be met from within itself, we pay the price in energy and pollution. - Bill Mollison
Kooperativ fornybar energi, en bærekraftig og uavhengig permakulturløsning! Hadde dette vært standard ville situasjonen min vært unngått, hvor teknokratiet trer en uønsket og anti-biofilisk design nedover hodene på folk, i konflikt med permakulturens design. Hvordan skal en fullblods permakulturell kunne leve under slikt overformynderi?

Les mer i Energy Bulletin: Co-operative renewable energy in the UK: a guide to this growing sector (report)

Photo: Oliver Dixton

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...