Friday, January 27, 2012

Gaiateorien og eldgamle sosiale nettverk

To interessante artikler i dag hos Science Daily, den første underbygger den kontroversielle gaiateorien, den andre viser at sosiale nettverk har en dyp forankring i menneskenaturen.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...