Skip to main content

Aranya's Permaculture Design "Step-by-Step" - Guide is Soon Out!

I just received this email from my astonishing PDC-teacher Aranya, trained as a physicist, but devoted his life to become a low income PDC-teacher rather than a highly paid scientist. A man that truly lives by his words!

Hello my European friends! 

Whe-hey! At last....

After nearly two years, my Permaculture Design Step-by-Step Guide is almost here... 

Due for publication at the beginning of March at the retail price of £14.95
Pre-order it before 14th February for a lovely £10.95
 (plus £5.00 P+P)*

* £2.00 to UK, £5.00 to Europe, £8.00 Rest of World.

I'm including the option to add a CD with accompanying digital resources, such as flowcharts from the book, worksheets, high resolution versions of maps etc. These will be available as free downloads from a special page on my website following publication. I'm also offering these resources, plus a few extras, on a CD that can be ordered as part of a package with the book for just £2.00 extra.

If you're interested in getting a copy, then visit the special page on my website: Permaculture Design Guide - Special Pre-publication Offer page

Hope your life is feeling nicely permacultured...
Many blessings,
Aranya
P.S. Apologies if you've already heard about this... word is spreading fast it seems!
--
Aranya
Aranya Gardens ~ Permaculture Solutions for a Sustainable Future
email: aranya@aranyagardens.co.uk 
website: www.aranyagardens.co.uk
Office: 00 44 (0)1297 20908
"There are plenty of things to worry about, but permaculture helps you to focus on the things that you can do to make a difference." ~ Andy Goldring

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.