Skip to main content

Gaiacraft Workbook: Global Release

From The Permaculture Research Institute of Australia — by Delvin Solkinson February 3, 2012

As an offering to the planetary permaculture movement we have created a workbook of permaculture worksheets. This educational tool kit will help support your learning and teaching practice.

In the spirit of a genuine love for permaculture education and in gratitude to the world community, this new learning tool is intended to help heal and empower our relationship with ourselves, the Earth and each other. The Gaiacraft Permaculture Workbook shares a collection of universal handouts which string together a larger body of teachings from Bill Mollison, Rosemary Morrow, Geoff Lawton, David Holmgren and Toby Hemenway. It’s edited in collaboration by the Gaiacraft team; Delvin Solkinson, Lunaya Shekinah, Jacob Aman, Tamara Griffiths and Ali Ma. This is a unique and practical addition to your understanding and practice of permaculture.

The first press is in English and currently we are working on editions in Spanish, Portuguese and Hebrew. We would love to have translations into other languages as well.

Given freely, we encourage copying of these worksheets for your students and their copying them for their students. We recommend high quality color reproduction so that they can be successfully passed through many printings. In this way we see the worksheets travelling the world freely to support and inspire the evolution of the permaculture paradigm. The workbook is also available as a professionally bound edition direct from our print-on-demand printer. Purchasing a copy is a way to support Gaiacraft and the development of many more permaculture learning and teaching tools.

It’s an honour to share this tool with you as a companion to your journey with permaculture.

Free Download Link: www.lightscience.ca/gaiacraft/flatty-wholeSystemSequence.pdf(Warning: very large file! 227mb.)

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!