Thursday, February 16, 2012

Retten til røykfri leilighet

Takk for mail med viktig spørsmål om retten til røykfri leilighet

Dette er en viktig sak.
Vi har redegjort for bolig-saken flere steder på våre nettsider
- hovedsiden og sidene Tiltak, Aktuelt, Magasinet og Nyheter.

Vi har det siste året tatt opp saken generelt og flere konkrete saker med Kommuner, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdep (HOD).
Dette har foreløpig ikke ført fram.
Rettsvern mangler.
Det synes heller ikke som Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdep (HOD) "våger" å bedre rettsvernet - slik det framgår av deres nylig framlagte Høringsnotat - se nedenfor.

De synes å påvirkes sterkt av at de fleste norske media synes å være negative til vernetiltak. De fleste norske media velger å framstille saken som forfølgelse av røykere.
Vi kjemper for å få flere til å kreve røykfritt bomiljø.
Vi vil gjerne samarbeide med deg.

Med vennlig hilsen
for Åslaug Kåsin

Røykfritt Miljø Norge
roykfritt@roykfritt.no
www.roykfritt.no

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...