Sunday, February 26, 2012

Ledelse kontra selvorganisering

Kanskje kan ledelse vise seg å være en illusjon på linje med synet av regnbuen eller vårt inntrykk av at jorda er flat, utfordrer han. Jan Ketil Arnulf
Dette var meget godt sagt! Jeg kan anbefale boka The Leaderless Revolution av Carne Ross: http://theleaderlessrevolution.com/All denne ledelsen har ført samfunnet helt galt av sted. Ikke minst gjelder dette innen organiseringen av våre omgivelser, hvor en rekke "ledere", jeg vil heller kalle dem villedere, nitidig planlegger våre gater og byer. Naturen er ikke slik, naturen skaper seg selv ut fra selvorganisering: http://www.metropolismag.com/pov/20111101/frontiers-of-design-science

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...