Skip to main content

Liberalismens tyranner har ankommet Drammen

Min kommentar til Roy Vegas megetsigende essay i dagens utgave av Verdidebatt.no: Drammen blir "verdinøytral" - kirker bygges om
Plutselig kommer et sett av utspill fra høyere hold, i jordisk forstand - utenpå folkevalgte organer - om det å være inkluderende, viktigheten av "dialog", "interreligiøs dialog" og "toleranse". Hvem kan i utgangspunktet være mot slikt? - Roy Vega
Drammen, kan du leve med skammen? Foto: Kjetil Lenes

Vel, jeg tror man kan si at den kjente konservative amerikanske tenkeren James Kalb, er imot "slikt". Han arbeider for tida med ei bok om "inkludering" eller "inclusiveness", som under den liberale modernismens ideologi i sannhet har blitt et perversitert begrep. Foreløpige utkast til boka kan du lese her: Inclusiveness: A Book to Be.

Du finner også mange andre nyttige artikler om temaet på James Kalbs hjemmeside Turnabout.

Det du opplever i Drammen er den modernistiske liberalismens sanne ansikt, TYRANNIET!!!! Jeg har nylig mottatt James Kalbs bok The Tyranny of Liberalism, du kan bestille denne her.

Liberalismen har i dag tatt diaboliske former, dens budskap er ren nihilisme, hedonisme og konsumerisme, derfor er det naturlig nok intet den frykter mer enn tradisjonelle religiøse mennesker. Dette er et paradoks, da det viser seg at den moderne liberalismen er en dogmatisk, rendyrket ideologi.

Liberalisme i sin opprinnelige form derimot, den klassiske liberalismen, er et helt annet kapittel, som har sine røtter i protestantismen. Dette kan du lese mer om i Charles Siegels siste bok, Classical Liberalism (også som gratis e-bok!).

Jeg vil ønske deg lykke til i kampen mot disse den modernistiske liberalismens servile lakeier!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.