Thursday, February 9, 2012

Liberalismens tyranner har ankommet Drammen

Min kommentar til Roy Vegas megetsigende essay i dagens utgave av Verdidebatt.no: Drammen blir "verdinøytral" - kirker bygges om
Plutselig kommer et sett av utspill fra høyere hold, i jordisk forstand - utenpå folkevalgte organer - om det å være inkluderende, viktigheten av "dialog", "interreligiøs dialog" og "toleranse". Hvem kan i utgangspunktet være mot slikt? - Roy Vega
Drammen, kan du leve med skammen? Foto: Kjetil Lenes

Vel, jeg tror man kan si at den kjente konservative amerikanske tenkeren James Kalb, er imot "slikt". Han arbeider for tida med ei bok om "inkludering" eller "inclusiveness", som under den liberale modernismens ideologi i sannhet har blitt et perversitert begrep. Foreløpige utkast til boka kan du lese her: Inclusiveness: A Book to Be.

Du finner også mange andre nyttige artikler om temaet på James Kalbs hjemmeside Turnabout.

Det du opplever i Drammen er den modernistiske liberalismens sanne ansikt, TYRANNIET!!!! Jeg har nylig mottatt James Kalbs bok The Tyranny of Liberalism, du kan bestille denne her.

Liberalismen har i dag tatt diaboliske former, dens budskap er ren nihilisme, hedonisme og konsumerisme, derfor er det naturlig nok intet den frykter mer enn tradisjonelle religiøse mennesker. Dette er et paradoks, da det viser seg at den moderne liberalismen er en dogmatisk, rendyrket ideologi.

Liberalisme i sin opprinnelige form derimot, den klassiske liberalismen, er et helt annet kapittel, som har sine røtter i protestantismen. Dette kan du lese mer om i Charles Siegels siste bok, Classical Liberalism (også som gratis e-bok!).

Jeg vil ønske deg lykke til i kampen mot disse den modernistiske liberalismens servile lakeier!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...