Wednesday, December 26, 2012

Prangende forbruk er kompensering

Et ønske om dyre, høystatus produkter kan knyttes til en persons følelse av sosial status. 
Tidligere forskning i USA har vist at minoriteter bruker større andel av inntekten sin på luksusartikler enn hvite. 
I en ny studie skulle hvite testpersoner forestille seg at de hadde et lavstatusyrke. Det førte til at de fikk et økt ønske om kjøp av produkter med høy status.
Studieforfatter Phillip Mazzocco mener dette viser en grunnleggende psykologisk tendens hos alle mennesker. 
- Alle som føler at de er lavstatus vil prøve å kompensere. Og i vårt kapitalistiske, forbruksorienterte samfunn, er kjøp av høystatusprodukter en måte å kompensere på, sier han. (forskning.no/jlh) - Forskning.no 
Dette er handikapprinsippet i praksis. Nettop derfor blir det også så falskt når statusakademikere lever ut en spartansk livsstil, og forventer at den gemene hop skal følge deres lysende eksempel. Ikke uten grunn at miljøvernorganisasjonene flyter over av akademikere.

Alle ønsker å briljere, akademikeren med sitt intellekt, kvinnen i gata med sin nye iPhone.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...