Friday, September 6, 2013

Jenta på halmballen

På trykk som dagens bilde i Oppland Arbeiderblad fredag 6. september 2013.

Ettersom storballer har blitt vanlige har man begynt å benytte disse i halmhus. Fordelen med disse i forhold til småballer er at de er selvbærende, man trenger altså ikke ekstra skjellet eller forsterkninger for å holde veggene oppe under snøtyngden. Les mer om bygging av halmhus med storballer her.

Vestoppland ligger langt etter Hedemarken når det gjelder halmhusbygging, hvor man har en rekke halmhus. Så også på dette området slår hedemarkingene oss. Halmen burde ikke være noe dårligere på denne sida av Mjøsa.

Klikk på bildet for en forstørrelse.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...