Friday, September 13, 2013

Ringsaker kirke

Klikk på bildene for en forstørrelse eller for å starte lysbildeframvisning.

Ringsaker kirke er den mest staselige av middelalderkirkene rundt Mjøsa, og er en av ca. 150 middelalderkirker i Norge. Den ble solgt til menigheten av Kristian kvart, som hadde pådratt seg stor gjeld etter den store nordiske krig på 1700-tallet. Summen kirkesognet måtte ut med tilsvarte prisen for to storgarder på Hedemarken, altså ingen ubetydelig pengesum.

Ringsaker kirke var kun en av mange kirker som danskekongen måtte selge for å dekke inn gjelda.


Full oppløsning av bildet kan lastes ned fra Wikimedia Commons her.

Vakre buede hvelv og søyleganger. Kirka har en spesiell klang som gjør det vanskelig å oppfatte hva presten taler om, men denne klangen skal være ypperlig for gregoriansk sang, som det jo var mye av i middelalderen.

Alterrommet, vet dette har et annet navn, men kommer ikke på det i farten. Altertavla lukkes hver faste, slik at bildene fra Jesu lidelse kommer fram. Når altertavla er åpen, slik som her, kan man se disse hvis man går bak alteret. Altertavla åpnes igjen ved en høytidelig seremoni påskemorgen.

Døpefonten har enda ikke fått noen fast plass

Sidealter for stille bønn

Disse freskene er fra senmiddelalderen, og de ble oppdaget under restaureringsarbeider ved kirka på 1960-tallet

Prestegården ved Ringsaker kirke. Her er også rom for vandrende pilegrimer på vei til Nidaros.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...