Skip to main content

Ringsaker kirke - Ringsaker Medieval Church by Lake Mjøsa

Ringsaker kirke er den staseligste av middelalderkirkene rundt Mjøsa, og er en av ca. 150 middelalderkirker i Norge. Den ble solgt til menigheten av Kristian kvart, som hadde pådratt seg stor gjeld etter den store nordiske krig på 1700-tallet. Summen kirkesognet måtte ut med tilsvarte prisen for to storgarder på Hedemarken, altså ingen ubetydelig pengesum.

Ringsaker kirke var kun en av mange kirker som danskekongen måtte selge for å dekke inn gjelda.

-Flickr.

Ringsaker church (Ringsaker Kirke) is a Medieval era stone basilica built in the 1150s. It was first mentioned in historical documents in 1170. The choir enlarged in gothic 1200s, In the late 13th century the church transept was enlarged. The edifice is made of limestone and has 400 seats. The tower spire was added in 1694. Two large candlesticks on the altar are from 1540. The crucifix above the chancel arch is carved in 1683. The pulpit and baptismal font are carved and date to 1704. A number of murals were uncovered in various places in the church during the restoration of the church from 1960 to 1964. [8] - Wikimedia

Vakre buede hvelv og søyleganger. Kirka har en spesiell klang som gjør det vanskelig å oppfatte hva presten taler om, men denne klangen skal være ypperlig for gregoriansk sang, som det jo var mye av i middelalderen.Alterrommet, vet dette har et annet navn, men kommer ikke på det i farten. Altertavla lukkes hver faste, slik at bildene fra Jesu lidelse kommer fram. Når altertavla er åpen, slik som her, kan man se disse hvis man går bak alteret. Altertavla åpnes igjen ved en høytidelig seremoni påskemorgen.

Døpefonten har enda ikke fått noen fast plass.

Sidealter for stille bønn.

-Flickr.

Disse freskene er fra seinmiddelalderen, og de ble oppdaget under restaureringsarbeider ved kirka på 1960-tallet.

Prestegården ved Ringsaker kirke. Her er også rom for vandrende pilegrimer på vei til Nidaros.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?