Skip to main content

Good News from America

Why Young Americans Are Driving So Much Less Than Their Parents

"“Unfortunately for car companies,” Jordan Weissmann noted at TheAtlantic.com a couple weeks back, “today's teens and twenty-somethings don't seem all that interested in buying a set of wheels. They're not even particularly keen on driving.”

The shift away from the car is part and parcel of a new way of life being embraced by young Americans, which places less emphasis on big cars or big houses as status symbols or life's essentials. In my book The Great ResetI called it the New Normal. “Whether it’s because they don’t want them, can’t afford them, or see them as a symbol of waste and environmental abuse,” I wrote, “more and more people are ditching their cars and taking public transit or moving to more walkable neighborhoods where they can get by without them or by occasionally using a rental car or Zipcar.”

survey by the National Association of Realtors conducted in March 2011 revealed that 62 percent of people ages 18-29 said they would prefer to live in a communities with a mix of single family homes, condos and apartments, nearby retail shops, restaurants, cafes and bars, as well as workplaces, libraries, and schools served by public transportation.  A separate 2011 Urban Land Institute survey found that nearly two-thirds of 18 to 32-year-olds polled preferred to live in walkable communities.

For generations of Americans, car ownership was an almost mandatory rite of passage—a symbol of freedom and independence. For more and more young people today, a car is a burden they no longer wish to carry."

Watercolor by Hy Sandham, aquarelle print by L. Prang & Co., ca. 1887.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?