Skip to main content

A Commons-Based Map of Economic Realms

From P2P-Foundation.

A mapping proposed by the Co-Intelligence Institute:
These diagrams present economic dynamics in a concentric circles model which frames human economics as functioning within – and dependent on – the larger economies of nature – what might be called the natural and spiritual commons. It also presents a layer of human commons within which the community economics of gifting and sharing take place. It suggests that exchange – which currently dominates our conceptions of economics – is properly conceived of as only one smaller part of a much bigger economic picture, and that the monetized economy is even smaller than that. It further proposes that purely speculative economic activities that have no direct relationship to actual productive activity – abstract investments and trades that currently make up the majority of financial transactions globally – should be minimized or eliminated, or at least strictly managed where they colonize or harm the more productive sectors of the economy.

“The commons” is a sufficiently new concept as to warrant explanation here. The commons is a generic term embracing all that we hold and use in common. It is most readily understood as our shared lands, spaces, atmosphere, natural resources, natural systems and the “eco-system services” that those natural systems perform (like purifying our air and water). But it also includes our genetic heritage; our cultures, languages and institutions; our economics and politics; our sidewalks, streets, utilities, internet, and other infrastructure; our accumulated and co-created knowledge; and the human and social resources of our communities and relationships. Many people also believe that we share a common spiritual reality and heritage. In short, whatever we all have access to – or should have access to – is our commons. The economic view of “the commons” has been developing rapidly in the last few decades as we acknowledge how thoroughly we depend on the larger social, cultural, and natural bounty that surrounds and precedes us — and thus how we need to treasure, preserve, and support the commons as fundamental to our existence.
The maps:

Today:
Click on the image
A possible tomorrow:
Click on the image

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…