Tuesday, February 5, 2013

Multipolaritet

Det viktige konseptet nous (intellekt) utviklet av den greske filosofen Plotin korresponderer til vårt ideal. Intellektet er ett og mangfoldig til samme tid, fordi det har mangfoldige forskjeller i seg selv—det er hverken ensartet eller et amalgam, men noe som i seg selv impliserer mange deler, med alle distinkte forskjeller ivaretatt. Fremtidens verden bør være noetisk—karakterisert av mangfold; forskjeller burde bekreftes som rikdom og fylde, og ikke som grunn for uunngåelige konflikter: mange sivilisasjoner, mange poler, mange senter, mange verdisett på én planet og i én menneskehet. Mange verdener.

Men det er de som har en annen agenda. Hvem er det som står mot et slikt prosjekt? De som ønsker å påtvinge ensartethet, det ene (amerikanske) levesett, En Verden. Og deres metoder er makt, fristelser, og overtalelse. De er mot multipolaritet. Så de er mot oss. Aleksandr Dugin
Disse tankene er helt på linje med Aleksanders "Pattern" 8:  MOSAIC OF SUBCULTURES **:

Problem
The homogeneous and undifferentiated character of modern cities kills all variety of life styles and arrests the growth of individual character.

Solution
Do everything possible to enrich the cultures and subcultures of the city, by breaking the city, as far as possible, into a vast mosaic of small and different subcultures, each with its own spatial territory, and each with the power to create its own distinct life style. Make sure that the subcultures are small enough, so that each person has access to the full variety of life styles in the subcultures near his own.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...