Saturday, February 2, 2013

Universell egalitarisme

Universell egalitarisme, fra hvor idealene utløper om frihet, kollektiv solidaritet, aktiv kontroll over eget liv, frigjøring, samvittighetsbasert moral, menneskerettigheter og demokrati, er en direkte arv etter den jødiske rettferdighetsetikken og den kristne kjærlighetsetikken. (…) Alt annet er bare postmoderne snakk. Jürgen Habermas

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...