Skip to main content

Anti-Patterns that Destroy Urban Interfaces

Extract from:


Most of the known architectural and urban anti-patterns were created by Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier). Characteristic of all viruses, there is no completeness in the sense that we have an organism that metabolizes and interacts with others in an ecosystem. What we have is a nonliving informational code, or meme, whose sole purpose is to reproduce itself. For this reason, a mind-virus is given as a simple image, and not as a formula or solution to a problem. I have noted below some of the most destructive urban anti-patterns. These have infected the minds of people alive today, and work to displace patterns from the collective subconscious. This is the reason why it is extremely difficult to reintroduce Alexandrine patterns back into today's society.
 1. ABSOLUTE RECTANGULAR GRID
 2. SEGREGATION OF FUNCTIONS
 3. SHEER CONTINUOUS WALLS AT STREET LEVEL
 4. BUILDING SETBACKS
 5. EMPHASIS ON THE LARGE SCALE
 6. SEPARATED BUILDINGS
 7. VERTICAL STACKING
 8. GEOMETRY OF STRAIGHT LINES
 9. NON-INTERACTING UNITS
 10. UNNATURAL MATERIALS
 11. SUPPRESSION OF GEOMETRICAL PATTERNS
 12. ELIMINATION OF THE HUMAN SCALE
This list underlines my point. There is no scientific support for any of these twelve anti-patterns, despite the false claims made by Le Corbusier, and repeated later by his apologists. Scientific investigation of human interactions proves that these twelve anti-patterns prevent the normal activity in a city that drives people to inhabit urban regions in the first place. Anti-patterns become so deeply embedded into a culture, however, that any questioning of them threatens many people's essential being. Those persons are certainly unwilling to admit that they have allowed themselves to be infected with mind-viruses. Their mind is their self, and so they will defend their prejudices as forcefully as they will defend their life (6) .

Taken as a set of working rules, the above dozen anti-patterns have been used in a method of urban design to build cities throughout the world. They combine well together, and support each other. They have a consistency which is mistaken for adaptivity 3 . Because of this consistency, they give a result that is standard and easily identifiable: it is the modernist anti-city that treats human beings as emotionless machines. In a recent essay (7) , Michael Mehaffy and I argue that the application of modernist urban anti-patterns around the world, by erasing the traditional urban fabric, is in part responsible for the rage the non-industrialized world feels against the industrialized nations. - Nikos A. Salingaros

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?