Saturday, August 17, 2013

Naturlig ventilasjon og pustende konstruksjoner

Istedenfor å angripe årsakene til at vi trenger økt luftutskifting, velger myndighetene å feie disse under teppet og heller satse på økte krav til ventilasjon (2,5 ggr./t), noe som i praksis betyr påtvungne balanserte ventilasjonsanlegg. Da ventilasjonsindustrien er en milliardindustri er det nærliggende å anta at de har en finger med i dette spillet.


Ventilasjonsbehov og diffusjonsåpne konstruksjoner henger nøye sammen, fordi man ventilerer først og fremst for å få ut overskuddsfuktighet i huset. Bruker man materialer som er gode fuktregulatorer, som heltre, lavbrent teglstein eller adobe, og ikke dekker over disse med maling eller lignende, faller det meste av ventilasjonsbehovet bort. Disse avdunster heller ikke giftstoffer slik syntetiske materialer gjør.

Å legge plastsperre i veggen er en håpløs konstruksjon, bl.a. hindrer denne den naturlige fuktvandringen, som medvirker til å drive giftstoffer som formaldehyd ut av huset. Den er også utsatt for perforeringer under byggeprosessen og senere ved opphenging av bilder, hyller, lamper, ved nye rør og ledningsgjennomføringer, etc. Varigheten er neppe mer enn 50 år, og for limet til bygningsteipen enda lavere (Limet vil ha begrenset levetid og sjiktene er vanligvis utilgjengelige for vedlikehold, (Adalbert, 1998; Bøhlerengen, 2002).

Ventilasjonssystemer må vedlikeholdes og den dagen produsenten går konkurs får man ikke lenger filtre, reservedeler og service. Man blir ekspertavhengig! Naturlig ventilasjon spiller på lag med naturen og er 100 prosent driftssikkert, fordi det beste systemet er det som ikke inneholder deler som trenger vedlikehold eller utskiftinger.


Stillegående ventilasjonsanlegg har ofte forskjøvet deler av lyden til infralydområdet. Trykkbølgene vil allikevel absorberes av kroppen, særlig ved større anlegg i kontorbygg, skoler, etc. kan dette medføre hodepine og muskelspenninger. Støy i det hørbare spekteret er selvsagt ikke noe bedre. (I forbindelse med utslipp av avtrekksluften (avkastluft) må krav i byggeforskrifter følges. (§ 8-52, må bl. a. ikke være til sjenanse for naboer.))


Støv, fukt og bakterievekst i luftrørene er ille nok for innemiljøet. Men kanskje enda verre er den nær totale utslettelsen av de helsefremmende (negativt ladede) luftionene, ikke uten grunn omtalt som "luftens honning".

Det er et faktum at ionekonsentrasjonen (av de gode, negativt ladede ionene) svekkes med 20 prosent for hver andre meter man pumper luft gjennom ventilasjonskanaler (innluft i balanserte ventilasjonsanlegg), samtidig som mengden uheldige positivt ladede ioner øker. Les mer om de lette luftionenes betydning for et godt innemiljø i denne rapporten.

Husk at ventiler ikke bør plasseres lenger ned enn høyest 20 cm under himling, slik at man får en klebende kaldluftstrøm som spres etter taket før den faller ned. Romhøyde på 270 cm er en fordel, fordi da vil den kalde lufta bedre blande seg med den varme innen den når oppholdssonen (Lufthastigheter over 0,5 m/sek. kan oppleves som trekk).

Tenk også på hvor du plasserer ventilene i forhold til dominerende vindretninger. Sitter ventilen på motsatt vegg av dominerende vindretning kan det dannes undertrykk mot huset, slik at ventilen kun trekker lufta ut når det blåser. Monteres den mot dominerende vindretning kan ventileringen bli meget ujevn.

Ventiler bør helle svakt utover, slik at evt. kondensvann kan renne ut.

Dypest sett er kunstig ventilasjon og diffusjonstette konstruksjoner et angrep må menneskets biofili eller naturkjærlighet, fordi mennesker trives best når de er omgitt av naturmaterialer og prosesser som spiller på lag med naturen.

Les mer om ventilasjon:
  Les mer om diffusjonsåpne konstruksjoner:
  Les mer om ionebalansens betydning for innemiljøet:
  Planter for innemiljøet:
  Kronikk i Nationen:
  Andre relevante artikler og hjemmesider:

  No comments:

  Post a Comment

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...