Skip to main content

Naturlig ventilasjon og pustende konstruksjoner

Istedenfor å angripe årsakene til at vi trenger økt luftutskifting, velger myndighetene å feie disse under teppet og heller satse på økte krav til ventilasjon (2,5 ggr./t), noe som i praksis betyr påtvungne balanserte ventilasjonsanlegg. Da ventilasjonsindustrien er en milliardindustri er det nærliggende å anta at de har en finger med i dette spillet.


Ventilasjonsbehov og diffusjonsåpne konstruksjoner henger nøye sammen, fordi man ventilerer først og fremst for å få ut overskuddsfuktighet i huset. Bruker man materialer som er gode fuktregulatorer, som heltre, lavbrent teglstein eller adobe, og ikke dekker over disse med maling eller lignende, faller det meste av ventilasjonsbehovet bort. Disse avdunster heller ikke giftstoffer slik syntetiske materialer gjør.

Å legge plastsperre i veggen er en håpløs konstruksjon, bl.a. hindrer denne den naturlige fuktvandringen, som medvirker til å drive giftstoffer som formaldehyd ut av huset. Den er også utsatt for perforeringer under byggeprosessen og senere ved opphenging av bilder, hyller, lamper, ved nye rør og ledningsgjennomføringer, etc. Varigheten er neppe mer enn 50 år, og for limet til bygningsteipen enda lavere (Limet vil ha begrenset levetid og sjiktene er vanligvis utilgjengelige for vedlikehold, (Adalbert, 1998; Bøhlerengen, 2002).

Ventilasjonssystemer må vedlikeholdes og den dagen produsenten går konkurs får man ikke lenger filtre, reservedeler og service. Man blir ekspertavhengig! Naturlig ventilasjon spiller på lag med naturen og er 100 prosent driftssikkert, fordi det beste systemet er det som ikke inneholder deler som trenger vedlikehold eller utskiftinger.


Stillegående ventilasjonsanlegg har ofte forskjøvet deler av lyden til infralydområdet. Trykkbølgene vil allikevel absorberes av kroppen, særlig ved større anlegg i kontorbygg, skoler, etc. kan dette medføre hodepine og muskelspenninger. Støy i det hørbare spekteret er selvsagt ikke noe bedre. (I forbindelse med utslipp av avtrekksluften (avkastluft) må krav i byggeforskrifter følges. (§ 8-52, må bl. a. ikke være til sjenanse for naboer.))


Støv, fukt og bakterievekst i luftrørene er ille nok for innemiljøet. Men kanskje enda verre er den nær totale utslettelsen av de helsefremmende (negativt ladede) luftionene, ikke uten grunn omtalt som "luftens honning".

Det er et faktum at ionekonsentrasjonen (av de gode, negativt ladede ionene) svekkes med 20 prosent for hver andre meter man pumper luft gjennom ventilasjonskanaler (innluft i balanserte ventilasjonsanlegg), samtidig som mengden uheldige positivt ladede ioner øker. Les mer om de lette luftionenes betydning for et godt innemiljø i denne rapporten.

Husk at ventiler ikke bør plasseres lenger ned enn høyest 20 cm under himling, slik at man får en klebende kaldluftstrøm som spres etter taket før den faller ned. Romhøyde på 270 cm er en fordel, fordi da vil den kalde lufta bedre blande seg med den varme innen den når oppholdssonen (Lufthastigheter over 0,5 m/sek. kan oppleves som trekk).

Tenk også på hvor du plasserer ventilene i forhold til dominerende vindretninger. Sitter ventilen på motsatt vegg av dominerende vindretning kan det dannes undertrykk mot huset, slik at ventilen kun trekker lufta ut når det blåser. Monteres den mot dominerende vindretning kan ventileringen bli meget ujevn.

Ventiler bør helle svakt utover, slik at evt. kondensvann kan renne ut.

Dypest sett er kunstig ventilasjon og diffusjonstette konstruksjoner et angrep må menneskets biofili eller naturkjærlighet, fordi mennesker trives best når de er omgitt av naturmaterialer og prosesser som spiller på lag med naturen.

Les mer om ventilasjon:
  Les mer om diffusjonsåpne konstruksjoner:
  Les mer om ionebalansens betydning for innemiljøet:
  Planter for innemiljøet:
  Kronikk i Nationen:
  Andre relevante artikler og hjemmesider:

  Comments

  Popular posts from this blog

  Paddehoa og plassen min

  Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
  Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
  Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
  Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
  grendearven din.
  No stend vi ribba attende.

  Hurdalsrosa på Toten

  Austlandets perle
  i dei djupe skogane
  på hi sida av Totenåsen,
  var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
  som her stend og raudner
  over venleiken sin,
  i veggen på våningshuset
  til plassen min.

  Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
  alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

  Hurdalsrosa vart like gjev
  åt fattig som åt rik,
  ho skil ikkje
  på kven ho skjenkar
  av venleiken sin.
  I lag med deg,
  sjølv ein husmannsplass,
  rik vart.
  Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
  du oss skjenkar.
  År etter år,
  inga kulde eller tørke,
  tek knekken på kjærleiken din,
  du gamle hurdalsrosebusk,
  ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

  Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

  Kommentar hos Steigan:
  Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
  Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!