Saturday, September 10, 2016

Grottene i Rojales (Caves of Rojales, Spain)

Introduction in English:

Cave houses at Cuevas del Rodeo are among big attractions of Rojales. These cave houses have been carved into the side of a sandstone mountain during the 19th century. The cave dwellings are now mostly used by craftsmen and artists.

Unfortunately most artists have moved as they don't get grants anymore, as they used to before the financial crisis. Probably these grants now find their way into somebody else's pockets. Only a few caves have active craftsmen and artists left, when we were there we found only two, a local gipsy woman and the Swedish painter Ylwalìe Laurèn, who made extraordinary liveful paintings from old gipsy life and the Spanish landscape, with a taste of flamenco. Her work is really recommendable, and she held a huge knowledge about the history of the place as well. If you plan to visit the Caves of Rojales I recommend to call her in advance to make sure she's there!

While the famous caves of Sacromonte are excavated into limestone rock, the mountain of Rojales consists of sandstone, which makes them more exposed to rainfall and moisture. Because of this they need to be treated with lime mortar regularly, something that was paid for by the governments before, but these money disappeared into increased corruption as well after the 2008 crisis, making the situation even worse for the bohemian residents that used to live there.

The caves were made by excess gipsy workers of Catalonia from industrialization, moving southward. They worked in coalmines, so they knew how to dig. The tradition for living in caves was started by the Moors though.

Består grunnen av løs sandstein kan man grave husene direkte ut av bakken, som ved Grottene i Rojales, Spania


Mange av grottene er i dag overtatt av kunstnersjeler, her bodde ei meget dyktig svensk malerinne. Hun kunne fortelle at i denne grotta levde ei svært vakker sigøynerjente som var vidgjeten for sin flamencodans, så folk samlet seg her for å se henne danse.


Grottene ble gravd ut av sigøynere som flyttet sørover etter at de ble overflødige ved kullgruvene i Catalonia. Det var hundrevis av grotter, mange er i dag skjult av byen, men er allikevel ofte i bruk som en bakenforliggende del eller kjellerdel av huset over bakken. Kun på toppene ovenfor byen er det originale grottemiljøet bevart.

Hvilken kosekrok! Christopher Alexander, en av verdens ytterst få arkitekter med vettet i behold, er besatt av nisjer. Her ser vi hvorfor!

Her var det nok liv den gang fyrrige sigøynere dominerte området


Kunstverk malt direkte på fjellet

Blendingsskjerm. Akk, ja, her kunne nordmenn hatt noe å lære. Så lite skal det til for å gi dine omgivelser et mer behagelig lysmiljø. Å bli blendet er en stygg ting!

Luftepipa er alt man ser av boligene over bakken

Ei sigøynerkone som fremdeles holdt stand

Turister


Jordbagger er en god konstruksjonsmåte, men å legge huset så ned i bakken vil gjøre det vanskelig å oppfylle det alexandrinske mønsteret om lys fra to sider i alle rom. Men dominerende i omgivelsene blir det i alle fall ikke!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...