Skip to main content

The Link between the Norwegian Eco-Philosopher Sigmund Kvaloey Setreng and the Giant Christopher Alexander - about Complexity as the Foundation for Life

Original comment and article here.
Øyvind Holmstad Says:
February 10, 2015 at 2:34 am

Vera, I want to inform you that it will soon be published a book in Canada about the Norwegian eco philosopher Sigmund Kvaloey Setreng! His father was my father’s teacher. He is quite much philosophizing about generated contra fabricated complexity, and is fully aligned with the philosophy of Alexander. But he calls fabricated complexity “complication”, meaning it’s not real complexity, because it repeats itself.

Generated complexity, or adapted, is TRUE complexity, as it NEVER repeats itself!

Nature never repeats itself, so all complexity generated by nature has a true complex nature, or true complexity.

This is why we MUST turn human structures away from fabricated complexity or complication, to generated complexity, or agile design. Because only generated complexity is RESILIENT!

This is why I have as a slogan: RESILIENCE AFTER MODERNISM!

Deep Ecology was founded by Sigmund Kvaloey Setreng, Nils Faarlund and Arne Naess. The two first grew up in the area here I live, and they spent their childhood playing up in the Totenåsen Hills, just like me: https://no.wikipedia.org/wiki/Toten%C3%A5sen

Please read Nils Faarlund’s resent essay in FC Journal: http://thejournal.link/2015/01/tseringma-pilgrimage/

He’s sitting above Lake Skjeppsjøen, where we used to have our winter games when I was a scout.

I’m really happy you’ve grabbed these ideas Vera, and I hope you’ll reed the forthcoming book about Setreng to elaborate them further!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?