Skip to main content

KULTURVERK på PAPIR

Ved hjelp av instrumentell tenkemåte har vi i det
moderne utviklet en teknologi som har ført med
seg stadig nye, 'uante' konsekvenser. Vårt demo-
krati er avhengig av velgere som forstår sammen-
hengene i sammenkjedingen av disse konsekvensene,
slik at de er i stand til å fremme en demokratisk prak-
sis som med handlekraft setter i verk tiltak for en
naturvennlig fremtid. Til det formålet trenger vi
danningsinstitusjoner og folkeopplysning som
er virkelighetsorientert og som utløser verdi-
dannende læring for et liv i lage.

Så lenge samfunnskontrakten er basert på
'samfunnsøkonomisk lønnsomhet' etter ressurs-
økonomisk tenkemåte, taper menneskeverd og
naturverd i kost-nytte-analysene. Tidsskrift
som er kritiske til dagens situasjon, mangler
i Norge i dag. Publikasjoner i kultursfæren
såvel som i miljøbevegelsen' mangler redak-
sjonell innsikt til å avsløre de sterke
lobbyene som er driverne i vårt politiske
liv. Oljelobbyens innflytelse på norsk 
klimapolitikk er ett slående eksempel
på dette (våre to miljøstiftelser unnser seg
f eks ikke for å hente økonomisk støtte 
fra petroleumsindustrien). 

Vi trenger KULTURVERK på papir. Om
det i første omgang ikke er realistisk å hamle
opp mot lobbyregimet, er det et tiltak som kan
bidra til å vekke norske medier, slik at de trap-
per ned sin medløper-rolle. Vi må handle for å
bidra til at det norske demokratiet fremstår som
en del av løsningen i en verden i krise, og ikke som
en del av problemet. Vi trenger KULTURVERK på 
papir for å fremme det frie ord for et liv i lage!

Med naturvennlig hilsen Nils Faarlund,
praktisernede øko-filosof på heltid siden 1966
med sivilingeniørkompetanse fra NTH 1961

Nils Faarlund på Totenåsen
Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166