Skip to main content

Fremskrittspartiet stempler Jesus som kriminell

In its majestic equality, the law forbids rich and poor alike to sleep under bridges, beg in the streets and steal loaves of bread. - Anatole France
Kan det finnes et mer hyklersk parti enn FrP? Dette partiet som hevder seg å representere vår judeo-kristne arv. Først innfører de påbud om å holde hviledagen uhellig med søndagsåpne butikker, et direkte brudd på det tredje bud.

Nå følger de opp med å kriminalisere Kristi eksempel om å hjelpe de undertrykte og utstøtte, tiggerne. I middelalderen var det en hellig plikt å gi en slant til tiggerne, og tiggermunkene ble ansett som hellige menn. Dette fordi de ville følge Kristus.

Fremskrittspartiet kriminaliserer med sitt nye lovforslag Kristi eksempel, ved å følge vår Herre kan man i Norges land snart risikere å havne i fengsel.

I sannhet, det er vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike, enn hva det er for en kamel å komme gjennom et nåløye.

Les artikkelen hos NRK:

Nå kan «Mama Inger» havne i fengsel

Se også:

- Heeding Christ’s teaching to share in the 21st century

Dette innlegget fikk meget god respons på VD. Dessverre hadde jeg ikke selv tid til å delta i debatten denne gang.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.