Friday, February 20, 2015

InnGruppe-Demokratiet (IGD), et reelt, pragmatisk UTOPIA!

Jeg mener å huske at dommerpanelet hos forskningsrådet avviste MEDOSS som utopia. Dette er et dårlig argument. De burde heller tatt til seg MEDOSS fordi MEDOSS er utopia. Merk at mens utopia tidligere betydde det umulige, betyr det nå det ikke tillatte. Les den flotta artikkelen Michel Bauwens har satt sammen om UTOPIA, og la oss fremme IGD som et pragmatisk utopia i positiv forstand: - In defense of pragmatic ‘real utopias’: http://blog.p2pfoundation.net/in-defense-of-pragmatic-…/…/19

We badly need more utopian speculation. The consensus future we read about in the media and that we’re driving towards is a roiling, turbulent fogbank beset by half-glimpsed demons: climate...
BLOG.P2PFOUNDATION.NET
Liker ·  · 
 • Sett av 9
 • Øyvind Holmstad "From our own point of view, and fate wants me to write this as I’m participating in Erik Olin Wright’s ‘Real Utopias’ project here in Madison, Wisconsin, utopias are a very necessary part of the social imagination, to defend us from the dictatorship of very real neoliberal capitalism, which is presented to us in the context of “There are no alternatives” (TINA), to which we respond, “There are manyh (p2p) alternative” (tapas)." - Michel Bauwens
  7 min · Liker
 • Øyvind Holmstad TINA, There IS NO Alternative, til diktaturet under neoliberal kapitalisme. Det var dette forskningsrådets dommerpanel mente, at det ikke finnes noe alternativ til diktaturet. Derfor er intet alternativ, UTOPIA, tillatt. Ja, vi lever under diktaturet til den neoliberale kapitalismen. Dette diktaturet har knyttet menneskesamfunnene, og gjør det i stadig større grad, som gjennom TISA, opp mot de mest destruktive kreftene i handikapprinsippet, "the dark side of the force". La oss derfor løfte fram IGD, slik Bauwens oppfordrer til, som et reelt, pragmatisk UTOPIA!

1 comment:

 1. Et inngruppesamfunn minner om et steinaldersamfunn skalert opp på massesamfunnet, og har mye til felles med de gaveøkonomiene som rådde innad i stammene. Særlig Charles Eisenstein har skrevet mye om dette.

  Psykologien i inngruppesamfunnet er relatert til de sterke positive kreftene i handikapprinsippet, udødeliggjort av Zahavis studier av araberskriketrostene i Negevørkenen.

  Vi har ikke lenger mulighet for lønnsøkninger, da forholdet gjeld/energi ikke lenger går opp.

  http://ourfiniteworld.com/2015/02/11/the-problem-of-debt-as-we-reach-oil-limits/

  I steinalderen døde de som ikke underkastet seg inngruppa og gaveøkonomiene. Mennesket trives best i inngrupper, men det finnes psykopater og andre alvorlige atferdsforstyrrelser som kan gjøre gruppa dysfunksjonell. Hvordan takle dette?

  IGD kan også ses som en avansert form for føydalisme, men med den store forskjellen at det er demokratisk.

  Finnes det i dag et system som er bedre enn IGD og som ikke driftes av gjeld? (penger er gjeld, som er limet i store samfunn).

  Kan vi fortsette med en gjeldsbasert økonom?

  Til det første spørsmålet kan det hende at dette finnes. Personlig mener jeg også at IGD kan legge grunnlaget for sterke lokale markeder og gaveøkonomier uavhenig av inngruppa. Kanskje holder det med 2-3 dager med inngruppearbeid for å holde samfunnshjulene gående på nasjonalt nivå, så kan markeder og gaveøkonomier ordne resten på lokalt mikronivå?

  Når det gjelder det siste spørsmålet et svaret et bastant nei! Kanskje er det allerede for seint å komme oss ut av gjeldsfella? I så måte går vi den visse død i møte!

  http://blog.p2pfoundation.net/why-deflation-is-the-endgame-conceptually-explained/2015/01/27

  I motsetning til deg ønsker jeg ikke at mine barn og barnebarn skal dø. Det vil de under diktaturet til den svært virkelige neoliberale kapitalisme!

  (et svar på en kommentar som ikke er verdt å lenke til)

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...