Sunday, February 8, 2015

Slitt verdighet

Mange av mine fotografier er tatt fra turer med denne Sprinteren. En god, gammel, fin sak, med flotte minner.


På mange vis kan min gamle lastebil, med lapper på kapellet og rustsveis, sammenlignes med teddybjønen i Alf Prøysens Teddybjørnens vise.

Tid for å minne om de fire Rer:

REDUCE

REUSE

REPAIR 

RECYCLE

I nevnte prioritetsrekkefølge!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...