Friday, May 20, 2016

A Pattern Language Conference in the Sustainable Valley of Hurdal in 2017?

On P2P Foundation:


Kjære hurdølinger og landsbybeboere!

Jeg håper denne konferansen kan bli en ny start for bærekraftsdalen. Særlig for økolandsbyen ville det vært fint hvis man fant det økonomisk og praktisk mulig å kunne vente med byggetrinn to og i alle fall trinn tre til etter konferansen. Ross Chapin har utrolig mye å tilby for den videre utviklingen av landsbyen, og ingen vet som han å bygge gode lommetun. Mitt råd er derfor at dere lar det hele i ro og lytter til hans råd. La Hurdal bli vert for verdens første og beste lommelandsby!

Les min Kulturverks-artikkel:

- Design-nøkler for lommenabolaget

Bærekraftsdalen sett fra Rognstadkollen

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...