Sunday, May 8, 2016

Framtidsbonden

For oss som leser OurFiniteWorld vet vi at framtidsbonden ikke har mye av ei framtid. Og absolutt ikke Norge heller, med landet fullt av framtidsbønder som knapt nok vet hvordan å spre kunstgjødsel. Fin presentasjon av NRK:

Framtidsbonden

Les også en meget interessant artikkel om "greenbelts" her.

Nasjonalt verdifullt kulturlandskap ettet Knai i Hurdal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...