Thursday, May 5, 2016

Köpmantorget i Gamla stan, Stockholm

Statuen "Sankt Göran och Draken" ligger i enden av torget

Köpmantorget i Gamla stanStockholm ligger vid Köpmangatans början, där norra och södra Köpmanbrinken tar vid sista biten ner till Österlånggatan. Här finns en bronskopia från 1912 av skulpturen Sankt Göran och draken. På Köpmantorgets plats fanns fram till 1697 Köpmanporten.
Köpmantorget kallades på Petrus Tillaeus karta från 1733 för Kiöpmanne T. Torget fick sitt namn efter Köpmangatan som var den huvudsakliga förbindelsen mellan Stortorget och Fiskartorget utanför den östliga stadsmuren. Köpmantorget var således inget handelstorg utan det var på Fiskartorget som särskilt skärgårdsbefolkningen bedrev handel på medeltiden.
Före 1687 var de båda kvarteren Pegasus (norr) och Persus (söder) om torget hopbyggda med ett valv, som kallades Köpmanportenoch var en del i Stockholms äldre stadsmur. Köpmanporten avbildades av Elias Brenner strax före rivningen den 30 april 1687 "för dess trånga passage skull". Valvet var dock i verklighet betydligt smalare, ungefär 1,6 meter.[1] Efter rivningen anlades dagens plats. Fortfarande 1728 kallades platsen Köpmanporten.

Butikkene til venstre i det øverste bildet

Butikken på hjørnet, som jo må være hjørnesteinen i ethvert levende bymiljø!

Köpmanbrinken (södra delen).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...