Monday, May 30, 2016

Bonden som kulturarbeider

Den tradisjonelle bonden var en kulturarbeider, bærer av tradisjoner og generasjoners kunnskap. Den moderne bonden er redusert til en industriarbeider. Økologisk landbruk tilbyr muligheten til igjen å vende tilbake til en kultur. Vi har da vitterlig også begrepet permakultur!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...