Tuesday, May 10, 2016

RID-modellen for et demokratisk marked

Kommentar her.
Kjære alle lesere av Steigan!

Jeg har nettopp lest ferdig et meget oppklarende essay om kapitalismens opphav og fundament.

Markets in the next system

Det er dette systemet, det kapitalistiske, som har brakt disse 62 menneskene all denne rikdommen, som de nå benytter til å manipulere oss som en saueflokk, for slik å kunne opprettholde dette systemet.

Jeg trodde kapitalismen hadde sine røtter i renessansen, men dette er feil. Kapitalismen oppstod som en følge av avviklingen av feudalismen på den engelske landsbygda, hvor denne i neste omgang sammenfalt med industrialismen. Et skjebnens ulykkelige sammentreff.

Før dette hadde vi markeder uten kapitalisme.

Vi kan igjen oppnå markeder uten kapitalisme!

Essayet har fått meg til å forstå at RID-modellen til Terje Bongard kan gi oss dette markedet. Et marked hvor vi selv bestemmer hva vi skal produsere med utgangspunkt i økosystemstjenestene, og hvor vi demokratisk bestemmer produktenes pris basert på deres økologiske fotavtrykk. Prisene avhenger også av hvor stor vår demokratisk bestemte borgerlønn kan være, med utgangspunkt i økosystemtjenestene og tilgjengelige ressurser.

For de som ennå ikke har lyttet til intervjuet med Bongard hos Levevei, fra før han ble så stygt taklet av Norges forskningsråd, vennligst lytt til denne samtalen!

Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

Dette intervjuet sammen med essayet jeg anbefaler her, gir samlet en unik helhetsforståelse!

Vær så snill og kom dere ut av deres suburbane bunkere og ta fatt i kampen mot disse 62 drittsekkene og deres lakeier. Naturligvis ville jeg selv vært en like stor drittsekk var jeg i deres sko, dette ligger i den menneskelige atferdsbiologien. Men RID-modellen til Bongard kan virkelig gi oss en framtid i en verden som er overbefolket, ødelagt og som blir fattigere for hver dag.

Jeg har kjempet for dette nye økonomiske demokratiet hver dag nå siden jeg leste Terje Bongards bok «Det biologiske mennesket» på spaniaferien høsten 2010. Hvorfor har vi ikke nå en massebevegelse for å implementere RID-modellen? Er dere virkelig så hjernevasket og paralyserte alle sammen av manipuleringen fra fjesboka og massemedia?

Terje Bongard ser nå ut til å være på bedringens veg etter taklingen i 2014, og han rapporterer at han har gått i gang med å oversette boka si til engelsk helt på egenhånd!

Skjerp dere! Les boka til Bongard, lytt til intervjuet og forstå markedet og kapitalismen i dette glimrende essayet!

Verden balanserer virkelig på kanten av stupet. Gail Tverberg er ingen idiot! La oss vise henne at hun tok feil! At vår sivilisasjons øde ikke var forutbestemt!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...