Tuesday, May 31, 2016

En ny tid krever nye politiske løsninger!

Kommentar til artikkelen "Slutten på demokratiet slik vi kjenner det":
Kartellpartiene representerer et skuebrødsdemokrati, og politikken er på veg inn i en totalitær liberalistisk fascisme. For egen del har jeg aldri diskutert politikk med en politiker. Slik burde det ikke være!

Selv gidder jeg ikke å prøve å puste nytt liv i et døende politisk system. En ny tid krever nye politiske løsninger. Den beste løsningen presenterer etter mitt skjønn Terje Bongard for oss. Lytt til politikkens framtid, hvis vi da ønsker noen framtid over hodet, i en forfriskende samtale mellom Bongard og James A. Arnfinsen hos Levevei!

– Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://www.levevei.no/2013/02/episode-66-inngruppa-som-styrende-prinsipp-i-et-baerekraftig-samfunn/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...