Skip to main content

La ikke markedskreftene bestemme i byutviklingen!

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
Problemet er at det er ikke politikerne som bygger byer. Det er overlatt til markedskreftene. Det er heller ikke politikerne som bestemmer hvor folk skal bo, sier Andersen.
Dette er helt korrekt, og nettopp hvorfor vi trenger et økonomisk demokrati med demokratiske markeder. Her er en svensk dokumentar om temaet.

- Can We Do It Ourselves? A swedish documentary on economic democracy: https://blog.p2pfoundation.net...

Derfor, skal vi få det som vi vil, må vi gjøre det selv, og ikke overlate jobben til markedskreftene. Den beste modellen for et økonomisk demokrati har imidlertid Terje Bongard utviklet, lytt til dette meget inspirerende foredraget med ham hos Levevei!

- Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://www.levevei.no/2013/02/...

På samme vis må vi benytte de oppbyggelige inngruppe-kreftene for å bygge en bærekraftig boøkologi. Les mine artikler:

- Design-nøkler for lommenabolaget: http://www.kulturverk.com/2015...

- Lommedemokratiet: http://www.kulturverk.com/2015...

Selv den hippodamiske byplan, med sitt rettlinjede gatenettverk og soneinndeling, benyttet seg av lommenabolagets fortreffelighet, med 10 boenheter per kvartal, en ideell inngruppestørrelse. Et lommenabolag består av 8-12 boenheter.

Se det alexandrinske mønster 37; HOUSE CLUSTER: http://www.patternlanguage.com...

Selv håper jeg en dag å kunne holde en konferanse under temaet "Inngruppa som styrende prinsipp for en bærekraftig boøkologi", med Ross Chapin og Terje Bongard som kursholdere.

Studerer man Alexanders mønster ser man også at i den tradisjonelle byen dannet det seg automatisk lommenabolag! Dette forutsetter at man har lave hus som danner gode gaterom med gateplanet som felles allmenning. Altså en allmenning for beboerne, ikke for bilen, slik man planlegger det i Village Towns: http://villagetowns.com/

(Village Town - konseptet er garantert hva disse forskerne vil kalle en "utopi" og noe de ikke har annet enn forakt til overs for!)

Forøvrig er Oslo ikke en todelt by, men en firedelt by! I vest består byen av horisontale suburber, i øst av vertikale suburber, i midten med Grunerløkka finner vi den tradisjonelle byen (den eneste delen av Oslo med genuine urbane kvaliteter), og fjordbyen som er en eneste stor "show-off" arena for skulpturelt arkitekturelt ego.
Llewellyn Park was the English manor democratized: instead of one mansion in a park, here were a lot of mansions in a park. - James Howard Kunstler, "The Geography of Nowhere", page 48
Le Corbusier demokratiserte dette konseptet ytterligere ved å sette suburbia på høykant, gjennom ideen om "the tower in the park".

De som bor i corbu-tårn og innbiller seg at de er urbane bør tenke om igjen. "Tårnet i parken" er ingenting annet enn et vertikalt suburbia, og de som bor der er vertikale suburbanitter. Leon Krier forklarer det hele i denne videoen: http://www.countercurrents.org...

Forøvrig trenger vi et arkitekturopprop i Norge også, slik man har fått det til i Sverige:

Forøvrig er ikke Oslo en todelt by, men en firedelt by! I vest består byen av horisontale suburber, i øst av vertikale suburber, i midten med Grunerløkka finner vi den tradisjonelle byen (den eneste delen av Oslo med genuine urbane kvaliteter), og fjordbyen som er en eneste stor "show-off" arena for skulpturelt arkitekturelt ego.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.