Sunday, May 22, 2016

Vi MÅ få på plass et økonomisk demokrati med demokratiske markeder

Kommentar knyttet til artikkelen "Slik påvirker forbruket ditt miljøet", som dessverre avsluttes moraliserende.
Vi skal ikke skylde på politikerne, de har knapt nok innflytelse over markedene, og med TISA og TTIP kommer de til å miste siste rest av påvirkningskraft til fordel for korporasjonene. Vårt politiske demokrati er kun et skuebrødsdemokrati. Dette har da også Pål Steigan grundig redegjort for: http://steigan.no/2014/01/19/d...

Derfor MÅ vi få på plass et økonomisk demokrati med demokratiske markeder! Den desidert beste modellen for et økonomisk demokrati har atferdsøkologen Terje Bongard utarbeidet. Lytt til samtalen med Bongard hos Levevei.

- Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://www.levevei.no/2013/02/...

Inngruppa er dessuten et helt nødvendig virkemiddel for å temme menneskets begjær for MER.

Dessverre forstår ikke Norges forskningsråd at det kapitalistiske markedet har nådd veis ende, og at det er avgjørende å få på plass et demokratisk marked for å komme videre: https://blog.p2pfoundation.net...

Det kapitalistiske markedet ble utviklet som en følge av avviklingen av feudalismen og framveksten av industrialismen. Kapitalismen har utspilt sin rolle og bør snarest mulig forvises til historiens skraphaug!

- Markets in the next system: http://thenextsystem.org/marke...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...