Skip to main content

Vi MÅ få på plass et økonomisk demokrati med demokratiske markeder

Kommentar knyttet til artikkelen "Slik påvirker forbruket ditt miljøet", som dessverre avsluttes moraliserende.
Vi skal ikke skylde på politikerne, de har knapt nok innflytelse over markedene, og med TISA og TTIP kommer de til å miste siste rest av påvirkningskraft til fordel for korporasjonene. Vårt politiske demokrati er kun et skuebrødsdemokrati. Dette har da også Pål Steigan grundig redegjort for: http://steigan.no/2014/01/19/d...

Derfor MÅ vi få på plass et økonomisk demokrati med demokratiske markeder! Den desidert beste modellen for et økonomisk demokrati har atferdsøkologen Terje Bongard utarbeidet. Lytt til samtalen med Bongard hos Levevei.

- Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://www.levevei.no/2013/02/...

Inngruppa er dessuten et helt nødvendig virkemiddel for å temme menneskets begjær for MER.

Dessverre forstår ikke Norges forskningsråd at det kapitalistiske markedet har nådd veis ende, og at det er avgjørende å få på plass et demokratisk marked for å komme videre: https://blog.p2pfoundation.net...

Det kapitalistiske markedet ble utviklet som en følge av avviklingen av feudalismen og framveksten av industrialismen. Kapitalismen har utspilt sin rolle og bør snarest mulig forvises til historiens skraphaug!

- Markets in the next system: http://thenextsystem.org/marke...

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.