Friday, June 30, 2017

Grenfell Tower - Le Corbusiers "gave" til arbeiderklassen

Kommentar.
Slik endte altså Le Corbusiers store visjon for arbeiderklassen; "tårnet i parken":
"Idealet hos de som bygger landet er utgruppa, materialisert gjennom bilindustriens eneboliger og Le Corbusiers tårnet i parken. Utviklingslinja går fra den engelske hærskapsboligen til den suburbane eneboligen som til slutt ble stablet på høykant for å gjøre den mer tilgjengelig for arbeiderklassen. Parken, som var ment å omslutte tårnet i parken på samme vis som for den engelske hærskapsboligen, er det i dag lite igjen av. Begge typologiene ble skapt ut fra ideen om å forlate den kaotiske, tradisjonelle byen, og leve rene liv borte fra byens larm. Bolig, arbeid og fritid er her separate enheter, som ikke under noen omstendighet må blandes, for da kan kaoskreftene tilsmusse det rene suburbane paradiset."
Måtte Grenfell Tower bli stående som et symbol på endeliktet for Corbusiers "gave" til arbeiderklassen, og hans visjon gå opp i røyk.

Måtte Pål Steigans visjoner for den nye kommunisme, kommunisme 5.0, med den tilhørende nye urbanisme, med sine røtter i middelalderens kjøpstader, bli den nye norm for framtidas byer!

- The sustainable city of the twentyfirst century

Grenfell Tower, Le Corbusiers "gave" til arbeiderklassen. Måtte hans visjoner brenne ut og dø!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...