Thursday, December 25, 2014

Monsterforeldre

I en tidligere kulturverksartikkel har jeg uttrykt bekymring for at min datter skulle utvikle seg til ei monsterprinsesse. Men det ser nå ut til at jeg heller bør bekymre meg for meg selv. Er jeg et pappamonster?

Forleden dag avleverte vår treårige datter oss de nedenfor viste tegninger, og hun forklarte at det var mamma og pappa som var sinte fordi hun bråket. Vi ble nesten sjokkerte over intensiteten i tegningene, de viste en aggresjon som jeg selv ikke er i stand til å uttrykke med fargeblyanter.

Vi ble alvorlig bekymret for at hun lager slike tegninger i barnehagen og forteller barnehagetantene at de er av mamma og pappa. Hva vil de da tro om oss som foreldre? Så det er nok best vi skjerper oss!

Monsterpappa

Monstermamma

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...