Skip to main content

WEO er allmenningene og allmenninghetens fiende

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
«Hva brukes så denne klasseorgansieringa til? WEO sier om seg sjøl at deres mål er «å forbedre verden gjennom offentlig-privat samarbeid». Og det mener de helt sikkert. Men forbedre verden fra det globale monopolborgerskapets standpunkt, naturligvis. Hvis man går inn på hjemmesidene deres, vil man finne at de utformer politikk på nesten all verdens områder: politikk for økt privatisering, vaksinepolitikk, ressurspolitikk, globalisering, miljøpolitikk osv. Og en fellesnevner er at rapportene og programmene tar sikte på å forme en verden der det er færrest mulig hindringer for fri flyt av kapital og færrest mulig nasjonale barrierer. Derfor har WEO også engasjert seg for Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) og Trade in Services Agreement (TiSA), som er de nye mega-avtalene USA prøver å lande med EU, og som vil gjøre nasjonal styring bortimot umulig.»

Å forbedre verden gjennom offentlig-privat samarbeid. Dette er jo nettopp hva David Bollier kaller det predatoriske markeds-stats-duopolet: http://www.kulturverk.com/2014/10/19/david-bollier-og-kampen-for-allmenningene/

Hva dette samarbeidet går ut på er å privatisere mest mulig av allmenninghetens verdier for å skape evig vekst. Charles Eisenstein beskriver dette meget treffende:

«We in this society are deeply programmed for scarcity. This is not our fault. The whole system conspires to make us feel separate, anxious, and poor. On the deepest level, our cultural mythology holds us as discrete, separate individuals in a world of other, and our technology and social infrastructure reify that mythology, cutting us off from intimate connection with community and nature. Furthermore, the money system operates very much like a pyramid scheme, with all its attendant social dislocation and the constant, nagging feeling that one is constantly being ripped off. Like a “gifting circle,” our economic system concentrates wealth in the hands of just a few, and compels one and all to scurry for more “recruits” – to find some aspect of nature or relationship that is unmonetized, and turn it into a good or a service. That is what we call “economic growth.” Like all pyramid schemes, this can last only as long as there are new recruits available: more atmosphere we can convert into a waste dump, more trees we can convert into buildings, more topsoil we can convert into corn syrup, more skills and relationships we can convert into services.»

http://www.shareable.net/blog/gifting-circles-and-the-monetization-of-everything

Jeg er svært glad for den jobben Steigan gjør for å avsløre dette ranet og denne ødeleggelsen av allmenningheten. Som jeg har påpekt tidligere (http://www.kulturverk.com/2014/10/15/modeller-for-et-post-kapitalistisk-scenario/), markedets og statens rolle skal være å være allmenninghetens tjenere og beskyttere. Dette er i dag snudd på hodet, hvor dette «to-hodete» monsteret har vendt seg mot sin herre og river allmenningheten i filler.

Noen vil kanskje kalle Steigan arbeiderklassens mann. Jeg vil si at han i tillegg nå også er allmenninghetens mann, hvor han kanskje er Norges fremste person for å gi oss tilbake vår tapte verdighet som allmenningere!

Jeg vet ikke om man i dag kan si at vi har noen egentlig norsk kultur? Selv føler jeg ikke noen kulturell tilknytning til noen av mine landsmenn. Jeg klynger meg til min totendialekt, for å bevare et siste fragment av en illusorisk kulturtilknytning. Så jeg er vel selv et bevis på at elitene har oppnådd sitt mål, å rive ned fellesskapsfølelsen mellom mennesker, slik at vi blir en flokk lett manøvrerbare individualister.

Comments

Popular posts from this blog

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …