Skip to main content

What You Can Do to Prepare for a De-Industrialized World

Published at P2P-Foundation on 8th December 2014.

"Prepper" is a negatively loaded word, raising images of funny people storing canned food and ammo. This is how a declining civilization likes to dismiss everyone questioning its fall.

Real preppers, on the other hand, are those who identify technological suits fit for a de-industrialized world, working for the installation of these and the knowledge needed to run them.
All this has immediate practical importance for those who happen to live in a civilization that’s skidding down the curve of its decline and fall—ours, for example. In such a time, as noted above, one critical task is to identify the technological suites that will still be viable in the aftermath of the decline, and shift as much vital infrastructure as possible over to depend on those suites rather than on those that won’t survive the decline. In terms of the charts above, that involves identifying those technological suites that will still be in category A when the lines stop shifting up and to the left, figuring out how to work around any bottleneck technologies that might otherwise cripple them, and get the necessary knowledge into circulation among those who might be able to use it, so that access to information doesn’t become a bottleneck of its own.

That sort of analysis, triage, and salvage is among the most necessary tasks of our time, especially for those who want to see viable technologies survive the end of our civilization. - John Michael Greer
So if you want to make something useful of your life, get up and identify post-industrial technological suits. Maybe you won't be able to implement much of them in the real world, as this is partially illegal and will be opposed by governments and believers in progress. But to identify these suits and to spread knowledge about these technologies is an important first step. As the decline of industrial civilisation gather speed, the existence of this knowledge will be crucial, and they can be installed when it's obvious to everyone that there are no alternatives.

If you are lucky you might be able to install some of these technologies yourself, or even better, making a demonstration lot for future appropriate technologies.

A are useful and affordable technologies. B are affordable but useless technologies. C are useful but unaffordable technologies. D are both useless and unaffordable technologies.
  
Currently a huge amount of technologies belong to category A

In the future only a few technologies will be found useful and affordable, diminishing sector A radically from the current state. Your mission, if you want to make a point of your life and not waste your life as a player for the current system, is to identify the technologies, and most of all the technological suits these technologies are part of, so that they can be installed for a post-industrial society.

Please read the whole essay by John Michael Greer:


Now, reading this, get out and get to work! The survival of your children depends on your actions now! For every useful technology you identify, and the steps you take to preserve the knowledge and skills for these technologies, and hopefully installing some of them, is of enormous importance.

A low tech washing machine that might become useful again in the near future

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.