Skip to main content

Communities and Governments are Switching to Localized Alternative Energy Systems

Introduction in Norwegian:

Noe av hva jeg setter mest pris på med natursamfunnsbevegelsen er prinsippet om å være selvforsynt med energi. Sentraliserte gjennomstrømsløsninger, som sentralisert energiproduksjon, vann- og avløp etc., er totalt imot alle permakulturens kjerneprinsipper.
When the needs of a system cannot be met from within itself, we pay the price in energy and pollution. - Bill Mollison
Å være tilknyttet sentrale energiløsninger for en permakulturist kan derfor best sammenlignes med et Jehovas vitne som er tvunget til å ta imot blod, et overgrep mot ens innerste verdier.

Årsaken til at myndighetene og korporasjonene ønsker å fore oss med all denne energien så vi nesten sprekker, er for å drive økonomisk vekst.
Energisløsingen i verden er skremmende. En befolkning kan være fornøyd med mye mindre energi enn hva vi tror vi trenger i dag. Se inn i fortida, hvor lite energi de hadde til rådighet! Legg til våre medisinske og vitenskapelige framskritt til en tradisjonell samfunnsmodell, for et godt liv. Resultatet kommer ikke engang i nærheten av forestillingen om sinnssyk forbrukerisme, oppmuntret av media! Media forer oss med en vrangforestilling; at vi er tvunget til å konsumere enorme mengder energi. Hvorfor? For å leke barnslige leker med å kopiere rike og energiuavhengige land? En klok regjering vil fremme et praktisk utdanningsprogram for å redusere energiforbruket, som en sentral faktor i programmet for bærekraft og uavhengighet. Det rette ordet her er å søke ”uavhengighet” fra globale industrier som kontrollerer energien, og å fokusere på mulige lokale løsninger. - Nikos A. Salingaros
Et annet poeng som taler mot det sentraliserte energinettverket er at det i løpet av nær framtid vil være umulig å vedlikeholde, slik at det kollapser og gjør oss alle mer sårbare for fremtida. Vårt nåværende elnett har ingen framtid!

Eight Pitfalls in Evaluating Green Energy Solutions (se særlig i kommentarfeltet, hvor Tverberg flere ganger gjør det klart at det sentraliserte elnettet er dødsdømt.)

Kraftgater er lik blødende rifter i kulturlandskapet. Heldigvis er de dødsdømt.

Overview of recent initiatives by the Encounters newsletter:

(the original has all the links; ENCOUNTERS is an e-newsletter publication of the Maryknoll Office for Global Concerns’ Faith Economy Ecology Program)
Creating and strengthening local energy systems that are locally controlled is a key priority for communities preparing for a post-peak oil reality and all around the world we see this happening. The Institute for Local Self-Reliance (ILSR) recently released a report detailing the advantages of local ownership of energy production versus communities using out-of-state (or country) corporations. ILSR also documents a variety of community and state initiatives in local energy systems and other areas where communities are localizing their economies.
Interfaith Power & Light is a “religious response to global warming” that helps congregations of faith to reduce their energy usage and convert to renewable energy systems. Since the year 2000 they have assisted thousands of faith communities to understand their role as stewards of God’s Creation. Their website has an excellent compilation of resources on ecology from a faith-based perspective including sample sermons, prayers and other worship resources, study guides for groups, and religious statements on climate change.

The organization Go 100% has identified “eight countries, 46 cities, 52 regions, eight utilities, 21 non-profit/educational/public institutions, totaling more than 48.1 million people (and counting…) who have shifted or are committed to shifting within the next few decades to 100 percent renewable energy in at least one sector (e.g. electricity, transportation, heating/cooling).” Their website provides a wealth of concrete examples of communities uniting to remove fossil fuels from their economies, as well as detailed studies of how different communities could become 100 percent renewable.

The International Renewable Energy Agency also provides some inspiring case studies of cities “where local governments have successfully adopted measures to promote renewable energy and sustainability.”

A collection of civil society organizations in Ireland recently released their Community Energy Policy Position Paper, defining community energy as “a broad term that describes citizen and local ownership and participation in renewable energy generation, distribution and energy efficiency.” The paper describes the different barriers that such initiatives face and how government could facilitate the implementation of more community energy projects. As communities in other countries face similar barriers, the paper is helpful beyond the borders of Ireland. Erik Jan van Oosten provides a less technical explanation of the paper looking at the societal, technological and financial aspects of what needs to be done.

The British Columbia Sustainable Energy Association has a good four-part investigation of how the Canadian province could become a 100 percent renewable energy region, considering electricity, building heating and transportation.

Sweden has become a world leader in garbage recycling, currently recycling 99 percent of its garbage. It is so efficient that it has actually run out of garbage and now imports hundreds of thousands of tons of garbage from other countries to be used as a source of energy. But the program is not without its problems. Close to 50 percent of Sweden’s trash is burnt in incinerators that have a number of negative environmental effects including the release of dioxins that are especially toxic pollutants. The Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) argues that a true zero waste program would not use incinerators, but other options such as extending producer responsibility for their products after their useful life, using clean production techniques to avoid pollution, moving toward circular production systems that create no waste, and comprehensive composting of organic materials. GAIA points to other cities and regions that are implementing true zero waste programs without the use of incinerators.

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks