Sunday, December 14, 2014

Tidløse broer

At noe er tidløst vil si at det er umoderne, med dette mener jeg anti-modernistisk. Ingenting som er skapt i en moderne ånd er tidløst, fordi modernismen fornekter universet, som er evolvert ut fra de 15 transformasjonene for helhet.

The Fifteen Geometric Properties of Wholeness

De følgende broene er skapt ut av naturen, de leder oss ikke kun over til den andre siden, men til evigheten. En absolutt nytelse, inkarnert visdom fra en tapt tid. Vil vi igjen noensinne krysse visdommens bro?

- 20+ Mystical Bridges That Will Take You To Another World

Låtefossen bro, en verdig norsk representant. Foto: Max Rive.

Vi ser i Låtefossen bro følgende transformasjoner:

- STRONG-CENTER (Broa er det sterkeste senteret i landskapet, samtidig som den styrker alle andre sentra i et stort enhetlig senter, eller "the I".)

- THICK-BOUNDARY (Både rekkverket og ikke minst buene over buegangene lager tykke omramminger.)

- LEVELS-OF-SCALE (Først og fremst i steinene mellom buene.)

- ALTERNATING-REPETITION (Buene, rommet mellom buene og vannet mellom dem veksler i en jevn rytme.)

- LOCAL-SYMMETRIES (Hver bue er bygd opp av to lokale symmetrier.)

- POSITIVE-SPACE (Rommet mellom buegangene er konvekst.)

- ROUGHNESS (En naturlig konsekvens av at man har benyttet naturstein.)

- DEEP-INTERLOCK AND AMBIGUITY (Broelementene har slått rot i elvebunnen, gråsteinene likesom stiger opp av elva.)

- ECHOES (De omkringliggende åsene reflekteres i brobuene.)

- INNER-CALM (Her er intet ego, intet ønske om å skape noe unikt, det eneste som gjelder er respekten for og samhørigheten med omgivelsene.)

- NOT-SEPARATENESS (Broa er en like naturlig del av naturen på stedet som elva, åsene og skyene er det, de er ett.)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...