Skip to main content

Tidløse broer

At noe er tidløst vil si at det er umoderne, med dette mener jeg anti-modernistisk. Ingenting som er skapt i en moderne ånd er tidløst, fordi modernismen fornekter universet, som er evolvert ut fra de 15 transformasjonene for helhet.

The Fifteen Geometric Properties of Wholeness

De følgende broene er skapt ut av naturen, de leder oss ikke kun over til den andre siden, men til evigheten. En absolutt nytelse, inkarnert visdom fra en tapt tid. Vil vi igjen noensinne krysse visdommens bro?

- 20+ Mystical Bridges That Will Take You To Another World

Låtefossen bro, en verdig norsk representant. Foto: Max Rive.

Vi ser i Låtefossen bro følgende transformasjoner:

- STRONG-CENTER (Broa er det sterkeste senteret i landskapet, samtidig som den styrker alle andre sentra i et stort enhetlig senter, eller "the I".)

- THICK-BOUNDARY (Både rekkverket og ikke minst buene over buegangene lager tykke omramminger.)

- LEVELS-OF-SCALE (Først og fremst i steinene mellom buene.)

- ALTERNATING-REPETITION (Buene, rommet mellom buene og vannet mellom dem veksler i en jevn rytme.)

- LOCAL-SYMMETRIES (Hver bue er bygd opp av to lokale symmetrier.)

- POSITIVE-SPACE (Rommet mellom buegangene er konvekst.)

- ROUGHNESS (En naturlig konsekvens av at man har benyttet naturstein.)

- DEEP-INTERLOCK AND AMBIGUITY (Broelementene har slått rot i elvebunnen, gråsteinene likesom stiger opp av elva.)

- ECHOES (De omkringliggende åsene reflekteres i brobuene.)

- INNER-CALM (Her er intet ego, intet ønske om å skape noe unikt, det eneste som gjelder er respekten for og samhørigheten med omgivelsene.)

- NOT-SEPARATENESS (Broa er en like naturlig del av naturen på stedet som elva, åsene og skyene er det, de er ett.)

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?