Saturday, December 20, 2014

Det tyranniske stats/markeds-duopolet besegler sin makt over den norske landsbygda

Pål Steigan skriver:

– Vi er på vei tilbake til leilendingssystemet
Fjerne investorer kan heretter få tilskudd av staten til å drive gårdsbruk, besluttet regjeringen 19.12.2014, skriver ABCnyheter.
Regjeringen endret i dag forskriften om produksjonstilskudd til landbruket, slik at også gårdsbruk eid av selskaper uten tilknytning til bonden, kan få statlige tilskudd, advarer Norges Bondelag.
I den nye forskriften fra Sylvi Listhaugs (Frp) Landbruks- og matdepartement, er restriksjonene mot å yte tilskudd til andre enn bondeeide gårdsbruk, fjernet.
– Dette er dramatisk. Vi er på vei mot leilendingssystemet igjen, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til ABC Nyheter.
– Investeringsselskaper eller et slakteriselskap kan nå legge under seg betydelig antall driftsselskaper i landbruket, plassert på ulike gårder. Dermed kan de legge under seg store volumer, og få tilskudd fra staten, sier han.
– Det åpner for en vertikal integrasjon vi ikke har sett tidligere. Vi ser slikt i andre land, og det er naivt å tro at det ikke skal skje her i Norge, mener generalsekretæren.
Vertikal integrasjon innebærer at en og samme eier sitter på verdikjeden fra produksjon av råvarer (bonden), til foredling (slakterier, Bama) og salg (dagligvarekjeder).
Regjeringas nyliberale politikk vil føre til dramatiske endringer i norsk landbruk og i norsk bosetting.

Denne flotte totengården er snart fritt vilt for griske korporasjoner. Monsteret sikler av attrå etter å sette tennene i slike lekkerbiskner, det er som om jeg kan kjenne stanken av uhyret.

Min kommentar:
Det tyranniske stats/markeds-duopolet besegler igjen sin makt, dette griske rovdyret som var ment å være allmenninghetens tjenere, men som har vendt seg mot sin herre og river allmenningheten i fillebiter: http://www.kulturverk.com/2014/10/19/david-bollier-og-kampen-for-allmenningene/

Dette er et langt steg i feil retning, i stedenfor skulle vi gått motsatt veg og latt allmenningheten styrke sitt grep om landrettighetene: http://bollier.org/quilligans-%E2%80%9Cfailed-metaphysics-behind-private-property%E2%80%9D
Quilligan traces the consequences of the mind/body dichotomy and how it in turn has led to a corresponding separation of humans from nature itself. Under liberal political theory, humankind is meant to assert its mastery over inert, objectified nature; it has no need or obligation to enter into a subject-to-subject relationship with it, as most traditional and indigenous cultures do. That’s why the very idea of “nature’s rights” is nonsensical to western, modern societies — and why Bolivia, for example, regards modern development schemes and market exploitation as an egregious, irreverent crime against the cosmos. 
The epistemological foundation pioneered by Locke and others has enabled modern societies to develop science and technology, and a market economy that is capable of unprecedented material output. But it is also responsible for human societies that are quite alienated from nature as a sovereign force in its own right. That issue lies at the heart of so many of our environmental problems. We presume that we are separate from nature, and that nature itself is a passive object with no agency of its own. 
Another, usually overlooked result of this metaphysic, notes Quilligan, is that “nearly all autonomous rights to the commons are unconstitutional since state legitimacy is given almost exclusively to private and public property. Hence, common property has little foundation in civil law. Claims for the commons are largely dismissed as pre-modern ideas, superstitions, or excuses for anarchy and piracy. Both natural and social commons are viewed merely as a passive field waiting to be acted upon – a res nullius in legal terms – something to be claimed, contractualized and developed as private property.” – David Bollier
Hvordan går det i Tolfa, Steigan? Tolfa er jo en landallmenning til etterfølgelse for hele Europa! Styrker allmenningheten sitt grep der, eller er det tyranniske stats/markeds-duopolet ivrige etter å rive også denne allmenningen i fillebiter?

Det må være trist for deg å sitte i Tolfa og se hvordan dette monsteret herjer i Norge, lik en gal ulv full av rabies og alskens djevelskap.
Relatert:
Meningen med staten og markedet er at de skal tjene og understøtte allmenningheten. Dessverre er det stadig færre i dagens Norge som forstår dette, og underkaster seg det rådende stats/markeds-duopolets tyranny. Les mer i mitt essay: Modeller for et post-kapitalistisk scenario?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...