Skip to main content

Det tyranniske stats/markeds-duopolet besegler sin makt over den norske landsbygda

Pål Steigan skriver:

– Vi er på vei tilbake til leilendingssystemet
Fjerne investorer kan heretter få tilskudd av staten til å drive gårdsbruk, besluttet regjeringen 19.12.2014, skriver ABCnyheter.
Regjeringen endret i dag forskriften om produksjonstilskudd til landbruket, slik at også gårdsbruk eid av selskaper uten tilknytning til bonden, kan få statlige tilskudd, advarer Norges Bondelag.
I den nye forskriften fra Sylvi Listhaugs (Frp) Landbruks- og matdepartement, er restriksjonene mot å yte tilskudd til andre enn bondeeide gårdsbruk, fjernet.
– Dette er dramatisk. Vi er på vei mot leilendingssystemet igjen, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til ABC Nyheter.
– Investeringsselskaper eller et slakteriselskap kan nå legge under seg betydelig antall driftsselskaper i landbruket, plassert på ulike gårder. Dermed kan de legge under seg store volumer, og få tilskudd fra staten, sier han.
– Det åpner for en vertikal integrasjon vi ikke har sett tidligere. Vi ser slikt i andre land, og det er naivt å tro at det ikke skal skje her i Norge, mener generalsekretæren.
Vertikal integrasjon innebærer at en og samme eier sitter på verdikjeden fra produksjon av råvarer (bonden), til foredling (slakterier, Bama) og salg (dagligvarekjeder).
Regjeringas nyliberale politikk vil føre til dramatiske endringer i norsk landbruk og i norsk bosetting.

Denne flotte totengården er snart fritt vilt for griske korporasjoner. Monsteret sikler av attrå etter å sette tennene i slike lekkerbiskner, det er som om jeg kan kjenne stanken av uhyret.

Min kommentar:
Det tyranniske stats/markeds-duopolet besegler igjen sin makt, dette griske rovdyret som var ment å være allmenninghetens tjenere, men som har vendt seg mot sin herre og river allmenningheten i fillebiter: http://www.kulturverk.com/2014/10/19/david-bollier-og-kampen-for-allmenningene/

Dette er et langt steg i feil retning, i stedenfor skulle vi gått motsatt veg og latt allmenningheten styrke sitt grep om landrettighetene: http://bollier.org/quilligans-%E2%80%9Cfailed-metaphysics-behind-private-property%E2%80%9D
Quilligan traces the consequences of the mind/body dichotomy and how it in turn has led to a corresponding separation of humans from nature itself. Under liberal political theory, humankind is meant to assert its mastery over inert, objectified nature; it has no need or obligation to enter into a subject-to-subject relationship with it, as most traditional and indigenous cultures do. That’s why the very idea of “nature’s rights” is nonsensical to western, modern societies — and why Bolivia, for example, regards modern development schemes and market exploitation as an egregious, irreverent crime against the cosmos. 
The epistemological foundation pioneered by Locke and others has enabled modern societies to develop science and technology, and a market economy that is capable of unprecedented material output. But it is also responsible for human societies that are quite alienated from nature as a sovereign force in its own right. That issue lies at the heart of so many of our environmental problems. We presume that we are separate from nature, and that nature itself is a passive object with no agency of its own. 
Another, usually overlooked result of this metaphysic, notes Quilligan, is that “nearly all autonomous rights to the commons are unconstitutional since state legitimacy is given almost exclusively to private and public property. Hence, common property has little foundation in civil law. Claims for the commons are largely dismissed as pre-modern ideas, superstitions, or excuses for anarchy and piracy. Both natural and social commons are viewed merely as a passive field waiting to be acted upon – a res nullius in legal terms – something to be claimed, contractualized and developed as private property.” – David Bollier
Hvordan går det i Tolfa, Steigan? Tolfa er jo en landallmenning til etterfølgelse for hele Europa! Styrker allmenningheten sitt grep der, eller er det tyranniske stats/markeds-duopolet ivrige etter å rive også denne allmenningen i fillebiter?

Det må være trist for deg å sitte i Tolfa og se hvordan dette monsteret herjer i Norge, lik en gal ulv full av rabies og alskens djevelskap.
Relatert:
Meningen med staten og markedet er at de skal tjene og understøtte allmenningheten. Dessverre er det stadig færre i dagens Norge som forstår dette, og underkaster seg det rådende stats/markeds-duopolets tyranny. Les mer i mitt essay: Modeller for et post-kapitalistisk scenario?

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?